Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret september 2022): 

USD: 3,36 %
EUR: 0,98 %
GBP: 2,64 %
SEK: 1,55 %
NOK: 2,66 %
CHF: 0,98 %
PLN: 9,47 %
JPY: 0,98 %
CZK: 7,88 %
TRY: 33,34 %