Er du vores nye kollega?

Kan du gøre vores rådgivning om pension og investering endnu bedre?

Vil du både bringe din specialistviden og dine evner til at formidle fagstoffet i spil? Så har du her chancen for at bidrage til den løbende udvikling af et fagområde med høj prioritet i et af landets 10 største pengeinstitutter. Vi søger nemlig en pensions- og investeringskonsulent til vores afdelinger i Sydjylland.

 

Skab resultater gennem andre

Du skal være pensions- og investeringskonsulent i vores afdelinger i Esbjerg, Vorbasse, Billund, Vejle, Kolding, Odense og Brædstrup. Her kommer du til at arbejde tæt sammen med rådgiverne, når du klæder dem på med viden, motivation og kompetencer, så vores pensions- og investeringsrådgivning kan blive endnu bedre og endnu mere aktuel for den enkelte kunde. Samtidig yder du salgsstøtte, der er med til at øge afdelingernes forretningsomfang på pensions- og forsikringsområdet.

Du får naturligvis også adgang til at sparre med kolleger i lignende stillinger og øvrige specialister. I det hele taget får du rig mulighed for løbende at udvikle dig og blive en endnu bedre specialist og formidler inden for pension og investering, end du er i dag. Det bliver du blandt andet gennem et stort ansvar for dine egne afdelinger, adgang til løbende kompetenceudvikling og gennem de indsigter, vi sammen opnår i den fortsatte optimering af vores rådgivning på dette fagområde. Har du endnu ikke erfaring med at skabe resultater gennem andre, er vi sikre på, at vi kan hjælpe din udvikling i den rolle på vej.

 

Sådan bliver du en succes i jobbet

Efter 100 dage tager du ansvar for dine opgaver og føler dig godt hjemme i Sparekassen Kronjylland. Det er lykkedes særligt godt, fordi:

 • Du har gennemført vores 100 dages onboardingprogram, hvor du har lært dine kolleger i formuecenteret og vores hverdag at kende. Du er ved at få et godt indblik i vores værdier, forretning og måde at drive pensions- og investeringsrådgivning på.
 • Du har besøgt dine afdelinger og er ved at opbygge en god relation til dem. Kollegerne i formuecenteret og i afdelingerne har en stor tillid til dig og din faglighed, og du er en vellidt og respekteret samarbejdspartner. Det er du, fordi du med din inspiration, viden og motivation formår at spille rådgiverne omkring dig gode og udviser interesse for de enkelte afdelinger.
 • Du sætter dig løbende ind i nye områder i Sparekassen, stiller nysgerrigt spørgsmål og bringer dig selv på banen, hvis du har forslag til noget, der kan gøres bedre. I din sparring med afdelingerne tager du initiativ, men du inddrager også kolleger, når det er relevant, eller du ønsker sparring.

 

Efter et år er du blevet en stærk ressource for dine afdelinger og formuecenteret, da du er med til at sikre høj kvalitet i Sparekassens pensions- og investeringsrådgivning. Det lykkes du særligt godt med, fordi:

 • Du motiverer og rådgiver selvstændigt rådgiverne i dine afdelinger. Det gør du blandt andet ved at vidensdele, yde salgsstøtte og løbende uddanne kollegerne – både 1:1, over Teams og på fællesmøder. Du kvalitetssikrer også rådgivningen og følger op på mål og indsatser. Det opnår du ved proaktivt at holde dig opdateret på, hvordan det går med indsatserne hos den enkelte afdeling og rådgiver.
 • Du har opbygget en stærk relation til rådgiverne i dine afdelinger, og de ser dig som en tæt samarbejdspartner. Det gør de, fordi du under dine besøg har givet dig tid til at lære den enkelte rådgiver at kende fagligt og personligt. Rådgiverne oplever, at du klæder dem godt på både fagligt og rådgivningsmæssigt. Ved særlige behov deltager du i kundemøder.
 • Du er en hjælpende hånd for afdelingerne også i hverdagen. Mellem dine besøg rækker de ud efter dig, når de har brug for sparring eller svar på et fagligt spørgsmål. De ved, at de kan komme til dig, fordi du er tilgængelig, og fordi du enten selv kender svaret eller kan hjælpe det på vej.
 • Du er dygtig til at formidle dit fagområde, da du kommunikerer dine budskaber på en enkel og forståelig måde og skaber resultater gennem samarbejde. Samtidig tør du udfordre og være vedholdende, når en retning er lagt.
 • Du er vild med dit fagområde og kan ikke lade være med løbende at holde øje med seneste tendenser og ny lovgivning. Du deler naturligt din viden både med dine afdelinger og med kollegerne i formuecentret, som du løbende sparrer med og udvikler vores rådgivning sammen med.

 

Vi er særligt på udkig efter dig, der:

 • Har stor erfaring med pensionsområdet og kendskab til investeringsrådgivning
 • Har lyst til - og måske erfaring med - at skabe succes gennem andre og motivere dem til læring
 • Er en dygtig kommunikator og formidler. Du er samtidig udadvendt og trives med en stor kontaktflade
 • Er god til at samarbejde og har lyst til at være en del af et stærkt fællesskab

Det er en fordel, hvis du er bosat i det sydlige Jylland, da du ofte er på besøg i dine afdelinger.

 

Derfor skal du (også) søge jobbet

Vi drømmer om, at vi er hinandens bedste jobmatch og legekammerater mange år frem i tid. Vi bakker derfor op om din succes i jobbet med rig mulighed for vidensdeling og dygtiggørelse. Det betyder blandt andet, at vi i formuecenteret praktiserer stor åbenhed med hyppig faglig sparring, og at vi prioriterer at mødes både online og fysisk, så vi kan have et stærkt fællesskab. Vi prioriterer at have det sjovt sammen, selvom vi arbejder forskellige steder i landet. Derudover har du adgang til efteruddannelse, hvis du på et tidspunkt savner kompetencer eller ønsker at specialisere dig i et område. Vi er også en organisation med mange forskellige jobmuligheder, hvis du på den lange bane får nye interesser.

Vi ved, at der er andet end arbejdet, der fylder i dit liv. Du får derfor også fleksible rammer, så du i høj grad får indflydelse på tilrettelæggelsen af din hverdag. Blandt andet har du også mulighed for 1-2 ugentlige hjemmearbejdsdage. Du får også en attraktiv ansættelsespakke med blandt andet 7 ugers ferie og frihed, 11,65 % arbejdsgiverbetalt pension, 3,25 % i ferietillæg og sundheds-, tand- og ulykkesforsikring.

Klar til at tage det næste skridt i din karriere? Ansøg nu, og bliv en del af vores ambitiøse formuecenter!

Vi ser mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset køn, alder, seksuel orientering, religion, handicap, politisk overbevisning samt socialt og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansvar, udfordringer og fællesskab

Vi er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter. Der venter dig mere end 800 kolleger fordelt på cirka 50 afdelinger i Jylland, Odense og på Sjælland.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor vi vægter fællesskab samt medarbejder- og kundetilfredshed højt. Du får blandt andet rig mulighed for at få indflydelse, udvikle dig og tage ansvar. 

Vi har succes med at vokse, åbne nye afdelinger og have fokus på de personlige relationer. Hos os ringer kunderne ikke til et callcenter, men direkte til deres rådgiver. Vi vægter nemlig den personlige rådgivning højt og mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen.

Som garantsparekasse er vi selvejende. Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i Sparekassens overskud. Det gør, at vi kan tænke mere langsigtet, ligesom det giver os stor frihed til at gøre en forskel i de lokalsamfund, hvor vi har vores kunder.