Sparekassen Kronjylland er Danmarks bedste arbejdsplads for 3. gang i træk

Privatkundechef til Horsens

Vil du skabe succes gennem - og sammen med - dygtige og engagerede medarbejdere? Og kan du hjælpe med at flytte afdelingen til næste niveau? Vores ambition er klar: Vi ønsker at blive førstevalget blandt endnu flere privatkunder i Horsens og omegn. Derfor søger vi en stærk profil, der vil tage del i denne spændende opgave som privatkundechef i et markedsområde under rivende udvikling.

Det kan du glæde dig til

Du bliver privatkundechef for ni kolleger, så det er afgørende, at du har erfaring med at lede medarbejdere med nærvær, motivation og sparring - eller har stor lyst til at forfølge din interesse for ledelse. Har du ikke allerede ledelseserfaring, er det vigtigt, at du har lyst til at udvikle denne kompetence - det hjælper vi gerne med.

Udover at du får ambitiøse kolleger i afdelingen, bliver du en del af en velfungerende ledergruppe, hvor du på tværs af afdelinger får stærke lederkolleger at sparre med og udvikle dig sammen med.

I samarbejde med afdelingsdirektøren vil du for privatgruppen få:

 • Det ledelsesmæssige ansvar
 • Salgsansvar i rollen som salgsleder og sparringspartner
 • Ansvar for resultater og budgetter
 • Ansvar for at sætte retningen og for implementering og optimering af processer
 • Medansvar for at udbygge vores synlighed og udvikling i Horsens
 • En vigtig opgave i at sikre det gode arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og er motiveret til at yde sit bedste

Med tiden vil du også få mulighed for at opbygge en mindre kundeportefølje, så jobbet ikke kun består af ledelse, men i mindre grad også af at rådgive nogle af vores mest formuende kunder i afdelingen. Der venter dig således et lederjob, hvor du ikke gør køb på kundekontakten.

Du er måske den helt rette til holdet, hvis…

Du har erfaring med at lede eller er et ledelsestalent med en stor faglig ballast og kan skabe fortsat vækst og udvikling gennem samarbejde med motiverede og ambitiøse kolleger, så vi hele tiden yder den bedste rådgivning. Du kan trække på en bred bankuddannelse og har stærke kompetencer på privatområdet og på kredit. Du brænder for at bidrage til de gode kundeoplevelser og ved, at service, hastighed, relationer og tilgængelighed er en forudsætning for kundernes tilfredshed.

Sidst, men absolut ikke mindst, er du god til mennesker: Du er god til at opbygge stærke relationer, har empati og formår at lytte og være med til at finde løsninger – både når det gælder kunder og kolleger. Derudover er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har et godt lokalkendskab til Horsens-området.

Vi forventer også, at du:

 • Bidrager med positiv energi og er tillidsskabende over for kunder og kolleger
 • Er en god kommunikator, der kan sikre et højt fagligt informationsniveau og konstruktiv feedback
 • Har lysten og evnen til at være den bærende kraft på salgsfremmende aktiviteter og tiltag
 • Motiveres af at drive forandringsprocesser og selv bidrager med nye ideer
 • Har fokus på det gode samarbejde på tværs af afdelingen

Hvad kan du se frem til?

Her har du chancen for et spændende lederjob med store udviklingsmuligheder, hvor høj kundetilfredshed og medarbejdertrivsel er i fokus. Du vil i tæt samarbejde med afdelingsdirektøren og erhvervskundechefen få mulighed for at sætte dagsordenen i forhold til strategi, forretning og samarbejde i afdelingen.

Vi oplever kundetilgang og har en stærk lokal forankring. Du vil derfor opleve en afdeling med et højt aktivitetsniveau, som giver gode resultater. Vi spiller hinanden gode, og en stærk teamånd er vigtig for os, så vi kan nå vores fælles ambitiøse målsætninger. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø med lyst til at lære nyt.

Ansvar og udfordringer på Danmarks bedste arbejdsplads

Vi er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter. Der venter dig mere end 700 kolleger fordelt på cirka 50 afdelinger i Jylland, Odense og på Sjælland.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor vi har succes med at vokse, åbne nye afdelinger og have fokus på de personlige relationer. Hos os ringer kunderne ikke til et callcenter, men direkte til deres rådgiver. Vi vægter nemlig den personlige rådgivning højt og mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen. Det er med til at give os medarbejdere, der trives og er glade for at gå på arbejde. Vi er således tre gange i træk blevet kåret til Danmarks bedste arbejdsplads af Great Place to Work.

Vores decentrale struktur giver dig stor indflydelse på dit arbejde og din dagligdag. Som garantsparekasse er vi selvejende. Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i Sparekassens overskud. Det gør, at vi kan tænke mere langsigtet, ligesom det giver os stor frihed til at gøre en forskel i de lokalsamfund, hvor vi har vores kunder.