Sparekassen Kronjylland er Danmarks bedste arbejdsplads for 3. gang i træk

Risikoanalytiker med fokus på solvensbehov og operationelle risici

Kan du hjælpe os med at rapportere til myndigheder og Sparekassen Kronjyllands ledelse inden for særligt solvensbehov, kredit og operationelle risici?

Du bliver en del af Risikoanalyse på vores hovedsæde i Randers, hvor vi har til opgave at sikre Sparekassens risikostyring, skabe overblik over væsentlige risici og overvåge Sparekassens risici. Her venter dig et alsidigt job med ansvar og høj kompleksitet.

 I jobbet kan du blandt andet glæde dig til at:

 • Udvikle og vedligeholde Sparekassens modeller på solvens- og solvensbehovsområdet
 • Få ansvaret for den løbende opfølgning og rapportering på Sparekassens operationelle risici
 • Implementere ny lovgivning
 • Udarbejde rapporter og analyser – herunder bestyrelsesmateriale og opgørelse af solvensbehov
 • Rapportere til myndigheder, såvel Finanstilsynet som Nationalbanken
 • Udarbejde og vedligeholde politikker samt forretnings- og arbejdsgange
 • Udvikle og vedligeholde datamodeller og dashboards i Excel
 • Løbende optimere arbejdsprocesser
 • Deltage i projektarbejde

Det er derfor afgørende, at du:

 • Har erfaring fra et lignende job. Du kan også være nyuddannet med relevant uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis cand.merc., HD eller cand.oecon., men indgangene til jobbet kan være flere
 • Trives med teoretiske opgaver på et højt plan – og med at oversætte dem i praksis
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner, som du blandt andet bringer i spil, når du skal gøre komplekst lovstof enkelt for modtageren
 • Er stærk på skrift. Det får du brug for, når du skal udarbejde rapporter og analyser
 • Er superbruger i Excel. Du må også meget gerne have erfaring med at håndtere store datamængder i Power Query, men det er ikke et krav. Har du erfaring med SAS er det også en fordel, men ikke et krav
 • Er god til at arbejde tværfagligt og dele ud af din viden
 • Trives både med selvstændige arbejdsopgaver og som en del af en gruppe eller et større projekt
 • Er nøgtern og kan bevare fokus selv i tilspidsede situationer

Det kan du glæde dig til:

Vi tilbyder dig ansvar og udfordringer i en hverdag, hvor dine arbejdsdage sjældent er ens, og hvor du med din specialistrolle får en nøglerolle i den løbende sparring og udvikling. Du er selv med til at sætte dagsordenen og får rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt i et spændende miljø med høj faglighed og gode kolleger. Udover at du får mulighed for at påvirke afdelingens videre retning og succes, kan du se frem til fleksible rammer, så balancen mellem dit arbejds-, familie- og fritidsliv harmonerer.

Ansvar, udfordringer og fællesskab

Vi er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter. Der venter dig mere end 700 kolleger fordelt på cirka 50 afdelinger i Jylland, Odense og på Sjælland.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor vi vægter fællesskab og medarbejder- og kundetilfredshed højt. Du får blandt andet rig mulighed for at få indflydelse, udvikle dig og tage ansvar. Vores decentrale struktur giver dig stor indflydelse på dit arbejde og din dagligdag. 

Vi har succes med at vokse, åbne nye afdelinger og have fokus på de personlige relationer. Hos os ringer kunderne ikke til et callcenter, men direkte til deres rådgiver. Vi vægter nemlig den personlige rådgivning højt og mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen.

Som garantsparekasse er vi selvejende. Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i Sparekassens overskud. Det gør, at vi kan tænke mere langsigtet, ligesom det giver os stor frihed til at gøre en forskel i de lokalsamfund, hvor vi har vores kunder.