Sparekassen lokal

Sparekassens historie

Historiske milepæle 

 

Der var ædle tanker bag, da "Sparekassen for Randers By og Omegn" blev etableret i 1829. Den nystiftede sparekasse skulle være til gavn og glæde for borgerne og for samfundet, de levede i.

Selv om meget er forandret siden dengang, er det stadig vores filosofi, at vi skal være til gavn og glæde. Vores kunder skal have gavn af, at de har valgt os. Kort fortalt forpligter det os til at give kompetent rådgivning, og tilbyde produkter, som kunden har behov for. Hverken mere eller mindre.

Sparekassen for Randers By og omegn begyndte som en sideforretning i en købmandsbutik. I dag er vi en af Danmarks største garantsparekasser.

1829 Starten på Sparekassen
Den danske konge modtog 26. november en ansøgning fra fem randrusianere. De ville gerne starte en sparekasse, og det fik de lov til. De fem mænd var købmand Jacob Holm, herredsfoged Reisersen, pastor Eeg Kruse, amtsforvalter Wilde og borgmester Neckelmann, og de ønskede på baggrund af statsbankerotten i 1813 at fremme opsparingen i befolkningen.

'Og nu slutter vi med at opmuntre vore Medborgere til at benytte denne efter vor Formening gavnlige Indretning til Sparsommeligheds og Velstands Befordring. Det er vort Kæreste Ønske ved denne Indretnings Bestyrelse at stifte saa megen Gavn som muligt.' Skrev de fem mænd i et indlæg i Randers Amtsavis.

Den opfordring tog borgerne til sig, og Sparekassen for Randers By og omegn, som er det oprindelige navn for Sparekassen Kronjylland, blev hurtigt en succes.

Købmand Jacob Holm, der havde butik i Storegade, indvilgede i at stille lokaler til rådighed. Formentlig for at øge sin egen indtjening, men allerede efter fire år gav han op.

'Jeg havde næppe tiltraadt Bestyrelsen eller ladet min Søn føre Regnskabet, naar jeg havde troet, at Arbejdet var blevet saa betydeligt; thi det tager alt for megen Tid fra mine egne Forretninger,' skrev han 24. december 1830 til bestyrelsen. Derfor flyttede Sparekassen til Houmeden i 1833.

1833 Houmeden 14
1. januar 1833 trækker købmand Jakob Holm sig ud af Sparekassens bestyrelse, da arbejdet er blevet for meget for ham. Derfor er det også slut med at bruge hans butik som sparekasse. Valget af nyt hjem falder på Houmeden 14, hvor exam. jur. Jens Borgen Nyegaard bor. Han bliver ansat som ny bogholder og indvilliger i at stille sit eget hjem til rådighed.

Gennem de kommende 26 år står han således i spidsen for Sparekassen for Randers by og omegn i en tid, hvor forretningen for alvor kom i gang.

Huset i Houmeden blev helt frem til 1879 brugt som forretningslokale, selv om hr. Nyegaard på det tidspunkt havde været død i mange år.

1879 St. Voldgade
Det går fortsat godt for Sparekassen for Randers og omegn, og i 1879 er det igen flyttetid. Houmeden bliver skiftet ud med St. Voldgade, hvor der bliver bygget en helt ny og pompøs bygning tegnet af arkitekt Tage Christian de Fine Olivarius.

En væsentlig forskel fra dengang til i dag er skranker. Kunderne hørte til på den ene side, mens medarbejderne holdt sig ovre på den anden. Ved indgangen var også et påbud om at beholde hatten på, da man ikke ville have bøndernes snavsede huer til at ligge og flyde.

På dette tidspunkt er hele Randers i kraftig vækst, hvilket naturligvis smitter af på det lokale pengeinstitut. Og fra 1. januar holder Sparekassen åbent alle hverdage fra 9-12 samt 14-17.

1904 75-års jubilæum
Ved århundredeskiftet boede der 19.826 mennesker i Randers, og Sparekassen var allerede dengang en vigtig medspiller i en lang række af de lokale tiltag, der skete.

I 1904 blev lokalerne igen for små. Mens Sparekassen fejrede 75-års jubilæum blev rammerne i St. Voldgade udvidet under kyndig styring af arkitekt Tage Christian de Fine Olivarius, der også havde stået for opførelsen af bygningen.

Fire år senere, i 1908, ansatte Sparekassen så for første gang en heltids direktør; det blev 48-årige Wilhelm Jensen, som var købmandssøn fra Randers. Han skulle styre Sparekassen sikkert gennem første verdenskrig og stoppede først i 1940.

I det meste af tiden i et parløb med amtmand Hans Andersen, der i 1916 blev valgt til formand og besad posten helt frem til 1949.

1942 Under besættelsen
Frem til 1944 bestod Sparekassen for Randers By og Omegn af blot én afdeling. Men allerede med valget af navn stod det klart, at der var plads til udvidelser. Under besættelsen var det en noget anderledes dagligdag i Sparekassen, men med en stor indsats af medarbejderne gik det fortsat fornuftigt.

1943 Værum-Ørum Sparekasse og Ørsted
I 1943 overtog man således forretningerne fra Værum-Ørum Sparekasse, der ikke længere kunne løbe rundt. Den lille lokale sparekasse blev dog lukket.

Det gjorde Sparekassen for Ørsted og Omegn ikke, da det blev deres tur til at søge hjælp i Randers. Så fra 2. oktober 1944 havde Sparekassen for Randers By og Omegn to afdelinger; den i Middelgade og en i Ørsted.

1952 Kristrup og Vorup
I 1952 hørte ledelsen dog rygter om, at Randers Discontobank ville åbne en afdeling i den nordlige del af Randers. Det fik ledelsen til at handle. Der blev købt ejendomme både i Nordbyen, Vorup og Kristrup. Det blev sidstnævnte, der åbnede først. 6. februar 1953 blev Kristrup afdeling nemlig Sparekassens første byfilial, og nogle få måneder senere fulgte Vorup afdeling.

1954 Mariagervej 47
Nordre afdeling på Mariagervej 47 i Randers åbner.

1966 Virring-Essenbæk Sparekasse
I 1960erne skete der store omvæltninger i samfundet og bestemt også for de danske sparekasser. I 1960 var der 482 sparekasser, mens tallet i 1976 blot var 176.

Sparekassen for Randers By og Omegn begyndte også at tage den sidste del af sit navn rigtig alvorligt og overtog en række sognesparekasser, der ikke kunne få økonomien til at hænge sammen.

I 1966 blev Virring-Essenbæk Sparekasse den første; den blev i øvrigt til Sparekassens nuværende Assentoft afdeling. Siden fulgte sammenlægningerne i en lind strøm. 

1967 Øster Tørslev Sparekasse
1968 Vester Velling-Skjern Sparekasse
1969 Årslev-Hørning og Øster Velling sparekasser
1970 Fausing-Auning og Asferg-Fårup sparekasser
1971 Mariager og Havndal Sparekasse
1972 Falslev og Voldum-Rud Sparekasse
1973 Hald1 Sparekasse 
1977 Holbæk-Udby Sparekasse

1984 Garantbeviser
I 1984 beslutter ledelsen at give kunderne større indflydelse. De får mulighed for at investere i et garantbevis og på den måde få indflydelse på Sparekassen. Et garantbevis gav således stemme- og opstillingsret til repræsentantskabet.

Ambitionen var i første omgang 2.000 garanter, men allerede i løbet af få måneder havde 3.200 sikret sig et garantbevis. I dag er Sparekassen Kronjylland en af Danmarks største garantsparekasse med mere end 32.000 garanter.

1988 Navneskifte til Sparekassen Kronjylland
Sparekassen for Randers By og Omegn havde efterhånden vokset sig så stor, at navnet var blevet for snævert og skifter navn til Sparekassen Kronjylland.

1989 Vestre afdeling
I disse år valgte en del andre pengeinstitutter at reducere antallet af filialer. Sparekassen Kronjylland gik den modsatte vej og gik ind i en lang periode, hvor nye afdelinger blev etableret. Den første i række var endnu en afdeling i Randers: Vestre afdeling.

1991 Viborg afdeling åbnes

1992 Stoholm og Vridsted
Sparekassen overtager Sparekassen Fjends med afdelinger i Stoholm og Vridsted. Spentrup Sparekasse lader sig sammenlægge med Sparekassen Kronjylland.

1993 Grenaa afdeling åbnes

1995 Nye afdelinger i Aarhus
Sparekassen Kronjylland begynder at åbne afdelinger i Aarhus. De tre første er Skejby Sygehus, Skejbycenter og Storcenter Nord. I årene efter kom afdelingerne Aarhus City, Skt. Pauls og siden hen Åbyhøj til.

2001 Nyt hovedsæde
I 2001 blev det for foreløbig sidste gang nødvendigt at flytte hovedsædet for at få bedre plads. Det nye hovedsæde blev bygget på en grund på Tronholmen helt ned til Gudenåen.

2002 Flere afdelinger
Silkeborg afdeling åbner i maj
Egå afdeling åbner i juni.
Skanderborg afdeling åbner i december.

2006 Aarhus Nord
Storcenter Nord afdeling flytter ud af centret og bærer nu navnet Aarhus Nord

2007 Mørke Sparekasse
Mørke Sparekasse fusionerer ind i Sparekassen Kronjylland

2008 Horsens afdeling etableres

2010 Sparekassen på opkøb
1. januar fusionerer Tved Sparekasse med Sparekassen Kronjylland.
I marts flytter Aarhus City afdeling fra Vestergade 5 til Vestergade 11, til det nyrenoverede og udvidede Otto Mønsteds hus. 
1. juli overtager vi Morsø Sparekassens afdeling på Frederiksberg.
1. oktober sælger Morsø Bank sin afdeling i Herning til Kronjylland.

2011 Endnu et opkøb
I juli køber Sparekassen Kronjylland afdelingen i Rosensgade i Aarhus af Fjordbank Mors/Finansiel Stabilitet. Afdelingen sammenlægges i december med Aarhus City og Aarhus Erhverv, Vestergade 11.

2012 Sparekassen Østjylland
Det bliver i foråret besluttet at fire afdelinger skal lægges sammen med en afdeling tæt på. Fra 7. juni skulle kunderne i Mørke til Auning, kunderne  i Skejby Center til Aarhus Nord eller Skejby Sygehus, kunderne i Voldum til Hadsten og kunderne i Vridsted til Stoholm afdeling.

I april indgår Sparekassen Kronjylland aftale med Finansiel Stabilitet om at købe aktiverne i den tidligere Sparekassen Østjylland: Knap 40.000 kunder, 15 afdelinger og ca 170 medarbejdere bliver en del af Sparekassen Kronjylland. I seks byer sammenlægges den eksisterende Kronjylland afdeling med den nytilkøbte afdeling - det er i Horsens Skanderborg, Silkeborg, Aarhus, Hadsten og Grenaa.

2013 Krone Kapital
Sparekassen køber pr. 1. juli halvdelen af Krone Kapital koncernen, der er et veletableret dansk leasingselskab. Ejerskabet deles med Sparekassen Thy.

2015 Nye afdelinger og sammenlægninger . Nem Forsikring kommer til
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, med ca. 10.000 kunder, 43 medarbejdere og fem afdelinger bliver lagt sammen med Sparekassen Kronjylland, der dermed får nye afdelinger i sydjylland. Sammenlægningen godkendes ved udgangen af januar.
Tved afdeling bliver i marts solgt til Sparekassen Djursland. 
Afdelingerne i Dronningborg, Gjern og Havndal sammenlægges primo maj med henholdsvis Nordre, Hammel og Øster Tørslev afdeling.
Afdelingerne i København City og Lyngby etableres i løbet af maj, og i Holbæk åbner en afdeling i løbet af oktober.

31. december blev Sparekassen Kronjylland medejer af Nem Forsikring.

2016 Kolding og Esbjerg afdelinger blev etableret

2017 Køge og Slagelse afdelinger blev etableret 

2018 Aalborg afdeling bliver etableret

2019 Odense afdeling bliver etableret 

2020 Den lille Bikube, Fuglebjerg, bliver en del af Sparekassen