investering

Best Execution - RTS28 2017

Indledning

Dette dokument er et resume af Sparekassen Kronjyllands analyser og konklusioner fra monitoreringen af kvaliteten af ordreudførelsen, på de af Sparekassen anvendte handelssteder i 2017.

Disse analyser har til formål at undersøge og påvise, at du som kunde bliver stillet bedst muligt, når du afgiver handelsordrer til Sparekassen Kronjylland, og at Sparekassen dermed lever op til vores egen ordreudførelsespolitik. Sparekassens gældende ordreudførelsespolitik kan du til enhver tid finde her.

I Sparekassen Kronjyllands udførelse eller videresendelse af ordrer, har Sparekassen Kronjylland altid søgt det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig, idet der er taget hensyn til faktorerne pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der har været relevante for udførelsen af ordren – også betegnet som best execution.

Omfattede transaktioner

Ordreudførselspolitikken gælder for transaktioner, hvor Sparekassen Kronjylland udfører ordrer på vegne af detailkunder eller professionelle kunder. Ordreudførelsespolitikken gælder ikke for transaktioner med godkendte modparter. Sparekassen har i 2017 ikke modtaget eller udført ordrer fra kunder klassificeret som professionelle kunder, hvorfor analyser og konklusioner medtaget i dette resume udelukkende relaterer sig til detailkunder.

Dette resume omhandler alle finansielle instrumenter, hvor Sparekassen i 2017 har modtaget ordrer fra detailkunder. Denne konsolidering foretages, da Sparekassen i 2017 ikke har konstateret forskelle i ordreudførelses kvaliteten, eller i faktorerne tillagt betydning for at opnå best execution, for de forskellige instrumentklasser.

Relevant lovgivning

Sparekassens ordreudførelsespolitik sikrer det bedst mulige resultat for dine ordrer, hvilket samtidig sikrer at Sparekassen er compliant med MiFID II lovgivningen på best execution området. Dette resume tager ligeledes udgangspunkt i samme lovgivning, og følger derfor den offentliggjorte RTS 28 (Regulatory Technical Standards).

a) Relativ betydning tillagt faktorer for opnåelse af best execution

For at opnå best execution har Sparekassen Kronjylland taget hensyn til alle de faktorer, der sætter Sparekassen Kronjylland i stand til at levere det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag, der består af prisen for det finansielle instrument og alle øvrige udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren, herunder Sparekassen Kronjyllands egne omkostninger ved at udføre ordren gennem handelssystemet. Dermed har faktorerne pris og omkostninger været tillagt det primære fokus i udførelsen af kunders ordrer.

Faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre implicitte transaktionsomkostninger, tildeles kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat, for så vidt angår det samlede vederlag.

b) Beskrivelse af tætte relationer, interessekonflikter og fælles ejerskab til anvendte handelssteder
Sparekassen Kronjylland har ingen tætte relationer, interessekonflikter eller fælles ejerskab med nogle af de i 2017 anvendte eksterne handelssteder.

c) Beskrivelse af specifikke aftaler med handelssteder om betalinger modtaget eller givet, rabatter, kickbacks eller ikke-monetære fordele modtaget
Sparekassen Kronjylland betaler en fast procentsats for handler videresendt til brokere med adgang til børser, hvor Sparekassen ikke selv har direkte markedsadgang. Udover denne betaling har Sparekassen Kronjylland ingen specifikke aftaler om betalinger, rabatter, kickbacks eller ikke-monetære fordele med handelssteder anvendt i 2017.

d) Forklaring på hvilke faktorer der har medført ændringer i listen over handelssteder i 2017
Sparekassen Kronjylland har i 2017 ikke foretaget ændringer i listen over væsentligste handelssteder og samarbejdspartnere ved eksekvering af kundeordrer. Du kan finde den til enhver tid gældende liste her
e) Forklaring på hvordan ordreudførelsen har været forskellig afhængig af kundetype
Sparekassen Kronjylland har i 2017 ikke modtaget og udført ordrer fra kunder klassificeret som professionelle kunder, men kun ordrer fra detailkunder. Ordreudførelsen har dermed i 2017 ikke været forskellig på tværs af kundeklassificeringer.

f) Forklaring på om andre kriterier end pris og omkostninger har været givet fortrinsstilling ved udførelse af ordrer for detailkunder
Sparekassen Kronjylland har i 2017 ikke givet fortrinsstilling til andre kriterier end pris og omkostninger i forbindelse med udførsel af ordrer for detailkunder.

g) Forklaring på hvordan data og værktøjer relateret til RTS 27 har været anvendt
Sparekassen Kronjylland har ikke anvendt data og værktøjer relateret til RTS 27 for ordrer afgivet i 2017, hvorfor dette ikke har været anvendt i monitoreringen af ordreudførelseskvaliteten i 20171.

h) Hvis relevant, forklaring på hvordan output fra udbyder af løbende handelsinformation har været anvendt
Sparekassen Kronjylland har i 2017 ikke anvendt output fra en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation.

Sparekassen har etablerede processer til løbende at vurdere og sikre kvaliteten af ordreudførelsen, både ved handelsbordet og i uafhængig intern enhed. For OTC-handler, hvori Sparekassen Kronjylland har fungeret som modpart og handelssted, har Sparekassen Kronjylland fastsat en kurs/pris, som er rimelig for dig (”fair pris”), baseret på relevante markedsdata, og hvor muligt kurser/priser for sammenlignelige produkter. Vurderingen og sikringen af denne fair pris på OTC-handler indgår ligeledes i ovenstående processer.

Sparekassen Kronjylland har på baggrund af resultaterne af disse processer ikke konstateret uoverensstemmelser med ordreudførelsespolitikken eller gældende lovgivning på området for best execution, gældende for alle instrumentklasser hvor Sparekassen Kronjylland har udført kundeordrer i 2017.

Da MiFID II og RTS 27 først har været gældende fra 3/1/2018 har Sparekassen Kronjylland ikke indsamlet denne type data for 2017, dette anerkendes også i ESMA’s Q&A for området, hvorfor dette kan udelades i dette års resume på området.

Top 5

Instrumentklasse

Aktier

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Ja

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen i klassen

Sparekassen Kronjylland

(529900J35NSHS856UA68)

 

77,50%

 

77,28%

Copenhagen Stock Exchange (XCSE)

 

22,09%

 

21,99%

BATS Chi-X Europe (CHIX)

 

0,22%

 

0,30%

Tourquoise (TRQX)

 

0,10%

 

0,15%

First North Denmark (FNDK)

 

0,05%

 

0,17%

 

Instrumentklasse

Exchange Traded Products*

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Ja

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Sparekassen Kronjylland

(529900J35NSHS856UA68)

 

91,01%

 

91,68%

Copenhagen Stock Exchange (XCSE)

 

8,98%

 

8,31%

BATS Chi-X Europe (CHIX)

 

0,01%

 

0,01%

First North Denmark (FNDK)

 

0,00%

 

0,00%

Tourquoise (TRQX)

 

0,00%

 

0,00%

* Investeringsforeninger og Certifikater

 

Instrumentklasse

Obligationer

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Ja

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Sparekassen Kronjylland

(529900J35NSHS856UA68)

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentklasse

Rentederivater

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Nej

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Sparekassen Kronjylland

(529900J35NSHS856UA68)

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentklasse

Valutaderivater

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Ja

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Sparekassen Kronjylland

(529900J35NSHS856UA68)

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentklasse

Aktier - Brokere

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 2017

Ja

Top fem handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Nordea Bank AB

(6SCPQ280AIY8EP3XFW53)

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Læs også

Klaus Skjødt

Om Sparekassen

Årsregnskab 2023

Danmarks bedste bankrådgivere og Danmarks mest tilfredse kunder er to af de resultater, som vi i Sparekassen Kronjylland opnåede i 2023. Nu har vi også leveret et regnskab, der viser flot vækst. Vi har nemlig opnået det bedste resultat før skat nogensinde.

cheføkonom Anders Høyer

Investering

Hvordan går det med renterne? Og hvad med inflationen?

VIDEO: Hør hvordan det er gået med inflationen og hvor renten måske skal hen i denne status med Anders Høyer, cheføkonom i Sparekassen Kronjylland.

1000-kronesedler

Kontanter

Farvel til 1.000-kronesedler og gamle seddelserier

1.000-kronesedlen og seddelserier til og med 1997 udgår. Det gør de 31. maj 2025 – i stedet er en ny seddelserie på vej de kommende år. Du har god tid til både at bruge de ældre sedler til betaling - og til at indløse dem.

Bolig fornyelse

Skab overblik

Økonomisk overblik med en budgetkonto

Med en budgetkonto og et årsbudget for familiens økonomi, kan du skabe et godt overblik over, hvad du bruger dine penge på - og dermed have styr på udgifterne.