Ansvarlige investeringer

Investering

Ansvarlige investeringer

Investering handler i bund og grund om afkast, men i Sparekassen Kronjylland ønsker vi at tage medansvar og bringe mere bæredygtighed ind i vores investeringsprodukter. I Sparekassen har vi tre investeringsprodukter, hvor vi har et øget fokus på bæredygtighed:

I Sparekassen har vi udarbejdet en politik for ”Ansvarlige investeringer”, ligesom vi har underskrevet FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), der forpligter os til at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer.

Snak bæredygtighed med din rådgiver

I vores investeringsrådgivning kan du sammen med din rådgiver drøfte dine investeringsbehov indenfor bæredygtighed. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, som er medlem af UN PRI, der sikrer, at samarbejdspartnerne støtter målet om etiske og ansvarlige investeringer.

Guide til bæredygtighed og investeringer 

Uanset om du vil investere en større eller mindre sum, spørger vi ind til dine bæredygtighedspræferencer.

Bliv klogere på, hvad vi bruger dine svar til, hvad de forskellige begreber betyder, og hvordan du kan integrere bæredygtighed i din investeringsportefølje.

Hvad er ESG?

ESG står for ”Environmental” (miljø),”Social” (sociale forhold) og ”Governance” (selskabsledelse) og er en betegnelse for bæredygtighed. Som virksomhed kan man indberette ESG-nøgletal i sin årsrapport og dermed vise, hvordan man arbejder med bæredygtighed.

Environmental – for et bedre miljø

E’et handler om at minimere virksomhedernes negative påvirkning af miljø og klima. Mange virksomheder gør en aktiv indsats for at mindske deres klimaaftryk og nedbringe deres CO2-udslip. Men E’et kan også handle om at genbruge affald, hjælpe biodiversiteten på vej eller undgå farlige udslip af gift eller spildevand.

Social – ordentlige forhold på arbejdspladsen

S’et handler om sociale forhold. At man ikke bruger børnearbejde, at der er ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikkerhed på arbejdspladsen. Ikke bare virksomheden selv, men også hos underleverandører. S’et dækker også beskyttelse af persondata og forbrugerbeskyttelse.

Governance – nej tak til bestikkelse og korruption

G’et handler om at sikre god ledelse, sige nej til bestikkelse og korruption og sikre, at der er en fair sammensætning af bestyrelsen. Det handler også om at have styr på sine skatteforhold og ikke deltage i tvivlsomme skattekonstruktioner.

Hvorfor stiller I så mange spørgsmål?

Når du taler investering med os, vil du opleve, at vi spørger til dine præferencer og forventninger til bæredygtighed i dine investeringer.
Vi spørger blandt andet til, hvor meget bæredygtighed skal fylde i dine investeringer, og i hvor høj grad dine investeringer skal placeres i virksomheder, der tager hensyn til klima og miljø, f.eks. ved at reducere deres CO2-udledning, samt sociale og samfundsmæssige forhold som ligeløn, ligestilling og overholdelse af menneskerettigheder. Det gør vi for at kunne give dig investeringsforslag, der matcher dine præferencer og behov bedst muligt.

Ud fra dine svar vurderer vi din holdning til bæredygtighed i dine investeringer som værende lav, middel, høj eller meget høj. Du skal være opmærksom på, at dette er en samlet vurdering af dine præferencer og holdninger. Selvom du f.eks. svarer, at du i meget høj grad ønsker, at bæredygtige mål skal indgå i din investering, så er det altså ikke sikkert at den samlede vurdering lander på et forslag, der afspejler denne enkeltstående præference.

Ansvarlige investeringer – hvad er det?

Ansvarlige investeringer handler om, at investeringer tager hensyn til bæredygtighedsforhold så som klima og miljø (f.eks. CO2-udledning og biodiversitet), sociale forhold (f.eks. ligeløn og bekæmpelse af social ulighed) og ledelsesmæssige forhold (f.eks. anti-korruption). Samtidig handler det om, hvordan virksomhederne håndterer deres samfundsansvar og understøtter den bæredygtige udvikling i samfundet.

Når du investerer i SparKron Invest-fonde, investerer du primært i virksomheder, som vi har screenet og nøje udvalgt. Vi går ind og vurderer i hver enkelt tilfælde, om investeringen lever op til vores krav om bæredygtighed. Samtidig arbejder vi for, at dine investeringer også giver et godt afkast. 


Sådan gør du en forskel med dine investeringer

Når du køber en aktie, bliver du en lille medejer af en virksomhed. På den måde kan du stille dine penge til rådighed for de virksomheder, der gør noget for den bæredygtige udvikling, og du kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning. Hvis flere af os investerer i bæredygtige virksomheder, er sandsynligheden for, at de bliver en del af fremtiden, også større.

Bæredygtig udvikling handler også om virksomheder, der er på vej

Når vi taler om ansvarlige investeringer, er det ikke kun investeringer i virksomheder, der allerede gør det godt og er i mål med den bæredygtige omstilling. Vi investerer også i virksomheder, som er på vej og som bevæger sig i en mere bæredygtig retning – eller som kan påvirkes til at gøre det.

For Sparekassen handler bæredygtighed om at skubbe på i den rigtige retning. Det gør vi f.eks. ved at stemme på generalforsamlingerne og gå i dialog med virksomhederne. Det er det, man kalder aktivt ejerskab.

Ser vi en virksomhed med dårlige ESG-forhold, betyder det ikke nødvendigvis, at vi undlader at investere i den. Vurderer vi, at der er potentiale, involverer vi os i virksomheden for at opnå forbedringer. For os er det et udtryk for en stærk holdning til ansvarlig investering.

Find vej i "bæredygtige" investeringsfonde

Det er et krav, at alle investeringsforeninger er mærket. Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier. Kategorierne kommer fra EU og er en del af et fælles regelsæt for bæredygtighed. Kategorierne skal gøre det nemmere for dig som investor at finde rundt i det store udbud af investeringer, hvor graden af bæredygtighed er forskellig fra fond til fond. Samtidig er de med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som bæredygtige uden at være det.

Bliv klogere på de forskellige kategorier af ansvarlige investeringsprodukter

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Lån hus

Årsopgørelse

Måske er din årsopgørelse forkert

Både nogle af vores og andre bankers kunder kan opleve fejl i årsopgørelsen for 2022 fra SKAT - eller forsinkelse af den. Det drejer sig særligt om et antal investeringskunder og nogle af de kunder, der har indfriet/oprettet realkreditlån i 2022.

Bolig forberedelse

Produkter

Økonomisk overblik med en budgetkonto

Med en budgetkonto og et årsbudget for familiens økonomi, kan du skabe et godt overblik over, hvad du bruger dine penge på - og dermed have styr på udgifterne.

Få ro i maven med et økonomisk overblik

Rådgivning

Kan du få pengene til at slå til?

Hvis energikrisen og de stigende priser udfordrer din økonomi for meget, så tag fat i din rådgiver. Så kan I sammen kigge på, hvad der skal til for, at du og din familie har råd til hverdagen, mens vinteren raser. Måske er den rette løsning for dig at sætte dit lån i Sparekassen på pause eller få et tjek af økonomien.

Tal økonomi med dit barn gode råd

Børn og penge

Tal økonomi med dit barn

Det er vigtigt, at vi snakker med vores børn og unge om penge og forbrug, så vi kan styrke deres finansielle forståelse.
Se vores gode råd til en sund ungdomsøkonomi - og til at snakke økonomi med dit barn.