Renteprognose

 Vores forventninger de næste 3 og 12 måneder:

 Procent

6. december

 +3m

 +12m

F-kort

2,27

2,3

1,9

F1

2,65

2,3

1,9

F3

2,93

2,7

2,5

F5

3,00

2,9

2,8

Fast 30-årig

5,13

5,0

4,0

 


Renteforventninger: Oktober 2022

Hvorfor stiger renten?
 • Folketinget har besluttet, at den danske krone skal være fastlåst over for euroen. Det betyder, at Nationalbanken i Danmark sætter en rente, der er tæt på renten fra den europæiske centralbank, ECB.
 • Den europæiske centralbank har et mål om at sikre en inflation tæt ved to procent.
 • Da inflationen er markant over to procent, har ECB hævet renten for at dæmpe efterspørgslen i økonomien. Den højere rente skulle gerne få færre personer til at låne penge til forbrug f.eks. til bilkøb, og det bliver dyrere for virksomheder at låne til deres investeringer. Hermed falder efterspørgslen i økonomien. Lavere efterspørgsel skal så få priserne til at stige mindre - dvs. få inflationen ned igen.
 • Når centralbankerne ændrer deres ledende rente, påvirker de alle renterne ude i økonomien. Det er f.eks. derfor, at renten på realkreditlån og statsobligationer er steget.
 • Man kan sige, at centralbanken hæver prisen på penge, på samme måde som prisen på alt andet også stiger.
Makrohistorien bag vores renteprognose
 • I vores optik er opbremsningen i både europæisk og amerikansk økonomi større, end hvad det finansielle marked venter. Vi tror, at en mærkbar recession er startet i Europa, og at det også snart er tilfældet i USA (se grafen i punktet nedenfor). Det vil løfte ledigheden og dæmpe lønvæksten.
 • Forsyningsproblemerne, der har holdt vareinflationen høj, er nu nærmest vendt på hovedet, og mange virksomheder har for store lagre. Fragtrater og en del råvarepriser falder. Dette vil dæmpe prisen på mange varer.
 • Faldende BNP og inflation vil få de lange renter til at falde over de næste 12 måneder og formentlig også mærkbart.
 • Energipriser er en joker. En hård vinter kan risikere at sende priserne yderligere op, og nu er der næsten lukket helt for gassen fra Rusland. På den anden side er efterspørgslen på energi på vej ned, og udbuddet kan gradvist komme op. Det vil få priserne til at falde løbende de kommende år og trække ned i inflationen.
Europa: I gang med stor opbremsning i økonomien
Argumenter for højere renter
 • Hvis energikrisen bliver endnu værre, vil inflationen stige yderligere f.eks. som følge af en hård vinter.
 • Kommer der ingen opbremsning i økonomien, vil lønvæksten tiltage på grund af den høje inflation og deraf løfte inflationen yderligere.
 • Hvis finanspolitikken bliver lempet betydeligt i Europa, vil det understøtte inflationen, og dermed skal renten højere op for at kvæle inflationen.
Argumenter for lavere renter
 • Svagt faldende energipriser vil gradvist begynde at trække ned i inflationen.
 • Økonomien bremser op, og ledigheden stiger mærkbart. Det vil sikre uændret eller faldende lønvækst, og dermed vil inflationen dale.
 • Renten er allerede kommet så højt op, at den formentlig vil sende boligpriserne i bakgear, og det vil dæmpe efterspørgslen i økonomien og trække inflationen ned.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er lavet til Sparekassen Kronjyllands kunder, og det er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet udtrykker Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked.

Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.