Hvordan er du dækket, hvis du kommer til skade, mens du hjælper naboen? Det kommer an på, om du har en heltids- eller fritidsulykkesforsikring.

Hvordan dækker din ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade?

”Hej nabo! Kan du ikke lige hjælpe…?” Det spørgsmål har de fleste husejere sikkert fået over hækken på et tidspunkt. Men hvordan er du dækket, hvis du kommer til skade, mens du hjælper naboen? Det kommer an på, om du har en heltids- eller fritidsulykkesforsikring. 

En fritidsulykkesforsikring dækker, når du gør noget for dig selv, mens en heltidsulykkesforsikring også dækker, når du hjælper andre. 

- Hvis du arbejder i din have og får en skade i din skulder, som giver et varigt mén, vil du være berettiget til erstatning fra din fritidsulykkesforsikring, men hjælper du til i idrætsforeningen eller ovre hos naboen, skal du have en heltidsulykkesforsikring for at være sikker på at være dækket, forklarer Peter Ploug Rasmussen, Regionschef i Gjensidige Forsikring, der understreger, at han udtaler sig generelt om emnet.

Og selvom en heltidsulykkesforsikring er dyrere, kan den i sidste ende være en fordel at have. 

- Hvis du kommer til skade på dit arbejde og får en arbejdsskade, som giver et varigt mén, får du både erstatning fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og din egen ulykkesforsikring, forklarer han. 

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker tandskader samt invaliditet med en sum, som man aftaler individuelt. Hvis du eksempelvis har tegnet en ulykkesforsikring med en sum på 1,5 millioner kr., og du kommer ud for en ulykke og får et varigt mén på 20 procent, så får du 20 procent af summen i erstatning. 

- Erstatningen kan du eksempelvis bruge til at indrette dit hjem efter det handicap, du har fået, eller hvis du er nødt til at anskaffe dig hjælpemidler, forklarer Peter Ploug Rasmussen og tilføjer, at ulykkesforsikringen er den eneste type forsikring, hvor du vil få en erstatning på denne måde, da forsikringstyper som tab af erhvervsevne eller kritisk sygdom typisk er løbende udbetalinger eller sygdomsrelaterede. 

Derudover indeholder ulykkesforsikringen ofte også en behandlingsforsikring, der dækker, hvis du har været udsat for en ulykke og har brug for eksempelvis fysioterapeutbehandling. 

Peter Ploug Rasmussen, Regionschef i Gjensidige Forsikring

Peter Ploug Rasmussen, Regionschef i Gjensidige Forsikring.

Vær opmærksom på fritidsaktiviteter og jobskifte

En ting, du skal være opmærksom på, når du tegner en ulykkesforsikring, er dine fritidsaktiviteter. Nogle forsikringsselskaber dækker ikke farlig sport så som kampsport, motorsport eller aktiviteter som bjergbestigning. Derudover skal du være opmærksom, hvis du skifter job, da det i nogle tilfælde kan betyde, at du skal oplyse det til dit forsikringsselskab. Det gælder især, hvis du skifter branche. 

- Hvis du skifter fra et kontorjob til at køre meget på landevejene som konsulent, eller hvis du skifter til et håndværkerjob, skal du kontakte dit forsikringsselskab, fordi det kan have betydning for, hvordan du er dækket, fortæller Peter Ploug Rasmussen.

Husk også ulykkesforsikringen til dine børn

Peter Ploug Rasmussen vil også gerne slå et slag for, at man som forælder husker at tegne en børneulykkesforsikring til sine børn.

- Børn er aktive og deltager i mange forskellige former for fritidsaktiviteter og kan selvfølgelig være uheldige at komme til skade. Ulykkesforsikringen er ofte den eneste reelle forsikring, man kan tegne for sine børn, og derfor er det vigtigt, at forsikringen tager højde for de fritidsaktiviteter, som barnet deltager i, og at summen ved invaliditet er tilstrækkelig, tilføjer han.

Børneulykkesforsikringen dækker som udgangspunkt hele døgnet og skal ændres til en voksenulykkesforsikring, når barnet fylder 18 år. 

Vil du have et gratis forsikringstjek fra Gjensidige?