Investering obligationer

Nyheder

Hvordan klarede aktierne sig i 2020? Og hvad er udsigten for 2021?


2020 bød på store udsving på de finansielle markeder på grund af COVID-19. Fjerde kvartal kunne dog præsentere en række positive begivenheder som vaccinegodkendelser, politisk afklaring omkring Brexit, en afgørelse af det amerikanske præsidentvalg samt en ny stor amerikansk finanspolitisk hjælpepakke. Oveni dette bekræftede makrodata, at det økonomiske opsving er stærkt, så snart myndighederne åbner økonomierne op – det skyldes især, at de private husholdninger har udskudt en masse forbrug.
Disse positive tendenser gav medvind til de finansielle markeder, og da 2020 blev til 2021, var verdensindekset for aktier oppe med syv procent målt i danske kroner.

I løbet af fjerde kvartal tog anden pandemibølge imidlertid fart og fik flere lande til igen at vakle på benene. Det gav på kort sigt modvind til aktierne, men vinden vendte, da en COVID-19-vaccine blev godkendt i flere lande. Med en godkendt vaccine og en igangsat vaccination af befolkningen tror de finansielle markeder nu på, at vi kan komme pandemien til livs inden for en overkommelig fremtid.

Med det amerikanske valg og Joe Biden som den 46. amerikanske præsident fik investorerne også en afklaring på en af årets største politiske usikkerheder. Med Biden som præsident forventer vi en større ro og forudsigelighed på den geopolitiske front – og dermed en lavere usikkerhed på de finansielle markeder. Markederne har til en start taget godt imod Biden. Da demokraterne vandt de to omvalg til senatet i Georgia, endte magtfordelingen i senatet 50/50. Ved lighed får vicepræsidenten den sidste stemme, og dermed har Biden og demokraterne nu mulighed for at sætte et større præg på amerikansk politik.

Det genvundne flertal i senatet har Biden allerede været hurtig til at udnytte, da han i sidste uge meldte ud, at der skal gennemføres endnu en stor finanspolitisk hjælpepakke. Det på trods af, at det i december lykkedes Kongressen at blive enig om en ny pakke på godt fire procent af BNP. Pakkerne til at hjælpe økonomien under coronakrisen er allerede flere gange større end de tilsvarende under finanskrisen. Det understøtter økonomierne og holder indirekte en hånd under de finansielle markeder, men øger også den amerikanske statsgæld.

Det er ikke kun aktierne, der har nydt godt af afklaringen på risikofaktorerne. Det har de mere risikofyldte obligationer, eksempelvis virksomhedsobligationer, også nydt gavn af. I løbet af 2020 har centralbanker verden over gennemført store pengepolitiske lempelser. Med lavere renter og store opkøbsprogrammer af obligationer har de store centralbanker spillet en afgørende rolle i den stabile udvikling, som de mere sikre obligationstyper såsom statsobligationer har oplevet i fjerde kvartal.

Hvad så, når vi kigger på 2021?

Makroøkonomisk vil det nye år blive præget af en ny politisk dagsorden i USA, og vaccinationsprogrammerne verden over vil være i fokus i hele 2021. Vi forventer en høj økonomisk vækst i bruttonationalproduktet i både USA og Europa. Det skal ses i lyset af det store fald i 2020 og det forhold, at husholdningerne har en høj løbende opsparing, som venter på at blive omsat til forbrug. På den politiske scene vil der blive holdt øje med, hvilken dagsorden præsident Biden sætter i forhold til den økonomiske politik og med, hvordan han vil forme forholdet til Kina og Europa.

Hvad angår virksomhedernes indtjening, vil vi globalt opleve en markant vækst ovenpå et betydeligt fald i 2020. Det vil være med til at gavne aktierne. Vi forventer et moderat positivt afkast for aktier i 2021. Vejen kan igen blive præget af moderate udsving, men uden sammenligning med udsvingene i 2020.

 

 

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn pr. den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.


Aktuelt lige nu

Privatkundetilfredshed

Nyheder

Danmarks mest tilfredse privatkunder - for tredje år i træk

- Tilfredse kunder er vores vigtigste strategiske mål. Derfor er vi utroligt glade for, at netop vores kunder er de mest tilfredse – ikke mindst, når det nu har været tilfældet tre år i træk, slår vores adm. direktør Klaus Skjødt fast.

Lokal støtte

Lydmixer og scenelys til spillestedet Gnisten

Nu kan musikken igen spille for fuld udblæsning på Gnisten i Ry. Spillestedet har nemlig fået støtte til musikudstyr fra Sparekassens gavefond. Ud over scenelys går donationen til en længe ventet lydmixer, der skal sikre en god lydkvalitet under koncerter.

400 meter til nærmeste hjertestarter

Nyheder

Nye hjertestartere sikrer, at hjælpen altid er tæt på

Der må maksimalt være 400 meter til den nærmeste hjertestarter fra én af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Sådan lyder beslutningen, der har fået Sparekassen til at investere i syv nye hjertestartere.

Nyheder

Er skattefri udbetaling af efterløn en god idé for dig?

I denne tid modtager næsten 330.000 danskere, som stadig er med i efterlønsordningen tilbud om at få udbetalt efterlønsbidrag skattefrit. Tilbuddet gælder frem til 30. juni 2022.