Fokus på små og mellemstore virksomheder

Landdistrikternes Fællesråd afholder i samarbejde med Sparekassen Kronjylland et rundbordsmøde om små og mellemstore virksomheder.

De små og mellemstore virksomheders vækstvilkår bliver sat på dagsordenen, når Landdistrikternes Fællesråd og Sparekassen Kronjylland torsdag 6. oktober afholder et rundbordsmøde i Randers. Dansk Industri, Vækstfonden, Håndværksrådet og De Samvirkende Købmænd er blandt deltagerne.

Mens storindustri og større virksomheder fylder meget i vores nabolande, består dansk erhvervsliv langt overvejende af små og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er. I en rapport fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at der ikke er blevet skabt store danske virksomheder med over 1000 ansatte de seneste tyve år.

Flere undersøgelser dokumenterer endvidere, at de små og mellemstore virksomheder skaber flere nye job og flere praktikpladser end Danmarks store virksomheder.

SMV’ernes afgørende betydning for Danmarks vækst, velfærd og beskæftigelse, afspejles dog ikke altid i den danske lovgivning. Det bliver der sat fokus på, når Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Sparekassen Kronjylland torsdag arrangerer et rundbordsmøde for interesse- og brancheorganisationer, der beskæftiger sig med små og mellemstore virksomheder.

- Jeg mener, at det er afgørende, at vi får skabt bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Den vækst, der bliver skabt uden for de største byer er nemlig med til at lægge fundamentet for det trygge og nære samfund, vi kender, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Han tilføjer, at regeringen med strategien "Vækst og udvikling i hele Danmark" bidrager til at skabe bedre rammevilkår for de erhverv, som fylder meget i landdistrikterne, men håber at der kommer flere initiativer for de små og mellemstore virksomheder uden for de største byer.

- De små og mellemstore virksomheder er Danmarks vækstmotor, men det glemmer vi nogle gange. Derfor er der behov for at sætte fokus på netop de virksomheder - ikke mindst i områder, der ligger udenfor de største vækstcentre, siger Klaus Skjødt, administrerende direktør for Sparekassen Kronjylland og fortsætter: - Vi er rigtig glade for, at vi i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd har kunnet samle nogle gode kræfter, der kan være med til at pege på, hvordan vi sammen kan skabe bedre vilkår for de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Det er jo dem, der skal sikre væksten i Danmark.

Sparekassen Kronjylland er netop blevet erhvervspartner i Landdistrikternes Fællesråd.

Til rundbordsmødet, som afholdes torsdag d. 6. oktober 2016 på Sparekassen Kronjyllands hovedafdeling i Randers, deltager repræsentanter fra Dansk Industri, Håndværksrådet, De Samvirkende Købmænd, Vækstfonden, Dansk Håndværk, Horesta, Erhverv Randers, Landboforeningen Odder - Skanderborg, Merkur Andelskasse og Norddjurs Kommune.