Stærkt første halvår i Sparekassen Kronjylland

Danmarks største sparekasse opjusterer forventningerne til årsresultatet og holder fast i strategien med at åbne nye afdelinger.

Personlig rådgivning og fysiske afdelinger kan for nogle lyde gammeldags, men for Klaus Skjødt, der er administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland, lyder det som opskriften på succes. Ifølge ham har de to ting nemlig været helt afgørende for, at Sparekassen Kronjylland endnu engang kan offentliggøre et regnskab, der viser vækst, overskud og kapitalmæssig styrke.

- Vi har over de seneste år åbnet otte nye fysiske afdelinger, så vi nu er oppe på 54. Nogle har mødt den strategi med undren, fordi så mange andre lukker afdelinger. Men vi har kigget på, hvad det er, at kunderne rent faktisk ønsker, og her har den fysiske afdeling stadig en vigtig funktion. Derudover vil langt de fleste kunder stadig rigtig gerne have en personlig rådgiver, som de kan ringe direkte til, når de har brug for rådgivning, forklarer Klaus Skjødt.

Halvårsregnskabet er på bundlinjen en anelse lavere end sidste år, men det er alene på grund af lavere kursreguleringer. Indtjeningen i den basale forretning er således steget, ligesom udlånet og antallet af kunder stiger. Alene i første halvår er udlånet steget med 567 millioner kroner til knap 15 milliarder kroner, og antallet af kunder har passeret 160.000.

- I antal har vi naturligvis fået flest nye privatkunder, men det er også tydeligt, at mange små og mellemstore erhvervsvirksomheder gerne vil have en afdeling i nærheden. Flere af vores konkurrenter har sendt disse i elektroniske afdelinger eller samlet dem i nogle ganske få centre på landsplan. Her har vi valgt, at rådgivningen og serviceringen sker i den lokale afdeling, det har været et af mange succesfulde elementer i at få nye kunder, vurderer Klaus Skjødt.

I forhold til erhvervsområdet har det ifølge ham også haft en positiv betydning, at Sparekassen Kronjylland modsat mange af de øvrige større banker har valgt, at erhvervskunderne ikke skal betale for at have indlån stående. Derfor er Klaus Skjødt også meget tilfreds med, at netto rente- og gebyrindtægterne alligevel stiger.

- Vi har styrket vores indtjening fra sidste år, hvilket i sig selv er positivt med det nuværende renteniveau. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi får nye kunder og øger vores udlån. De nye aktiviteter er samtidig det, der får gebyrerne til at stige, forklarer han.

På bundlinjen står et plus på 172 millioner kroner før skat, mens resultatet efter første halvår 2017 var på 205 millioner kroner, hvilket primært skyldes, at kursreguleringerne er faldet med 35 millioner kroner.

- Det koster penge at investere i nye afdelinger og nye it-løsninger, men som garantsparekasse har vi heller ikke fokus på at optimere vores indtjening på kort sigt. Vi ønsker hele tiden at udvikle vores forretning. Det viser halvårsregnskabet, at vi gør, mens vi samtidig leverer gode resultater. Det er selvfølgelig tilfredsstillende, siger Klaus Skjødt, der samtidig glæder sig over at kunne opjustere forventningerne til årets resultat. Forventningen var tidligere et resultat på mellem 160 millioner og 240 millioner kroner, men den er nu opjusteret til mellem 260 millioner og 310 millioner kroner.

Sparekassen Kronjyllands nyeste afdeling er netop ved at åbne i Aalborg, og Klaus Skjødt er klar til at åbne flere. Halvårsregnskabet viser da også, at Sparekassen både har likviditeten og kapitalen til at fortsætte væksten. Solvensoverdækningen er på 7,0 procentpoint, hvilket svarer til 1,4 milliarder kroner, og indlånsoverskuddet er på hele 3,9 milliarder kroner.

- Vi kommer nok ikke til at åbne flere nye afdelinger i år, men vi er fortsat interesserede i at åbne nye afdelinger. Kravet har altid været, at vi skal have den rigtige leder og de rigtige personer til at starte afdelingen op. Med vores strategi og tilgang til markedet er det nemlig det helt afgørende. Derfor kan jeg heller ikke sige, hvor eller hvornår vi åbner den næste afdeling, men vi har ikke åbnet den sidste nye afdeling endnu, understreger han.

I forhold til det eksisterende afdelingsnet bliver der i forbindelse med halvårsregnskabet lavet en mindre justering, da Sparekassen lægger to af sine afdelinger i Randers sammen. Det drejer sig om Vestre og Nordre afdeling, der fortsætter i sidstnævntes lokaler. Sparekassen har herefter fire fullservice-afdelinger, en erhvervsafdeling og en private banking afdeling i Randers.

Halvårsrapport 2018.