Årsregnskab: Historisk godt resultat

Danmarks største Sparekasse fortsætter med at vokse.

Året 2017 bød for Sparekassen Kronjylland på tre åbningsreceptioner i nye afdelinger, men trods store investeringer i it, medarbejdere og afdelinger kommer Sparekassen Kronjylland ud af 2017 med det bedste resultat i Sparekassens historie. Overskuddet før skat er således på 362 millioner kroner mod 275 millioner kroner i 2016.

- Via tilgang af kunder og øgede forretninger med vores bestående kunder formår vi at fastholde vores toplinje. Samtidig betyder en bedre økonomi hos vores kunder, at vi kan tilbageføre nogle af de nedskrivninger, vi har foretaget de seneste år. Så jeg er meget tilfreds, fortæller adm. direktør Klaus Skjødt.

Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter er på samme niveau som sidste år, men for at fastholde indtjeningen i det aktuelle marked er kravet vækst, og den har Sparekassen Kronjylland leveret. Blandt andet er udlånet steget med 10 procent, ligesom der har været en betydelig tilgang af kunder.

- Der er hård kamp om både kunder og udlån, men vores model med en personlig rådgiver til alle kunder, erhvervsrådgivning i alle afdelinger og åbningen af nye afdelinger har givet en meget positiv udvikling, som tallene også viser, forklarer Klaus Skjødt.

Nej til negative renter på indlån

I modsætning til mange af sine konkurrenter har Sparekassen Kronjylland valgt ikke at tage negative renter for indlån – en beslutning der gælder både for private og erhvervskunder.

- Det gør selvfølgelig, at vores rentemarginal bliver yderligere presset. Men vi er villige til at investere i langsigtede relationer med vores kunder, og derfor traf vi denne beslutning, som vi ikke har tænkt os at ændre. Jeg glæder mig så over, at flere hundrede nye erhvervskunder har valgt os til med direkte henvisning til netop den beslutning, fortæller Klaus Skjødt.

Nye afdelinger i nye områder

Sparekassen Kronjylland har længe været Danmarks største sparekasse og udvider løbende sit markedsområde, der nu dækker store dele af Jylland og Sjælland. Der er dog ikke aktuelt konkrete planer om at åbne flere afdelinger, men Klaus Skjødt fortæller, at Sparekassen Kronjylland hele tiden er opmærksomme på de muligheder, der opstår i markedet.

- Det er helt afgørende at have de rigtige mennesker til at åbne en ny afdeling, ligesom der selvfølgelig også er andre elementer som eksempelvis den lokale konkurrencesituation, der spiller ind. Vi er tålmodige og åbner ikke afdelinger bare for at åbne afdelinger. Vi åbner, hvor og når det kan gøre Sparekassen stærkere. Ikke bare større, understreger Klaus Skjødt og fortæller, at Sparekassen derudover investerer i eksisterende afdelinger med et godt markedsmæssigt potentiale eksempelvis ved at ansætte medarbejdere, der kan løfte forretningsomfanget i afdelingen.

De seneste års udvidelse af markedsområdet var en væsentlig årsag til, at Sparekassen Kronjylland i begyndelsen af 2018 trådte ind som hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

- Sponsoratet skal hjælpe os til at blive mere kendte i hele landet og dermed give os en national profil. Samtidig holder vi selvfølgelig fast i at gøre en forskel lokalt, for selv om vi vokser geografisk, så er vi jo for langt de fleste af vores kunder byens lokale sparekasse. Uanset om det er i Aarhus, Vorbasse, Mariager eller København, så gør vores decentrale struktur, at vi engagerer os lokalt, forklarer Klaus Skjødt.

Komfortabel med nye kapitalkrav

Selv om Sparekassen Kronjylland er vokset betydeligt de seneste år, er kapitalforholdene fortsat meget stærke. Kapitalprocenten er på 18,4, mens solvensbehovet inklusive buffere blot er på 10,3 procent. Det giver en overdækning på hele 1,6 milliarder kroner. Derfor føler Klaus Skjødt sig også komfortabel i forhold til at leve op til de nye kapitalkrav, der venter.

- Det er nogle betydelige ændringer, der bliver indfaset i disse år, men med vores indtjening, opbakningen fra vores kunder og garanter, egenkapitalen på 3,6 milliarder kroner samt gode muligheder for at tilføre yderligere kapital er jeg helt tryg ved, at vi både nu og fremover rigeligt formår at leve op til kravene, slår Klaus Skjødt fast.

Årsrapport 2017.