Salg af Sparinvest vil styrke Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Kronjylland er en del af ejerkredsen bag Sparinvest, som i dag har indgået en betinget aftale om at sælge 75 procent af aktiekapitalen til Nykredit for 2.245 millioner kroner, ligesom der inden overdragelsen vil blive udbetalt 155 millioner kroner i udbytte.

Hvis salget går igennem, vil det give Sparekassen en indtægt på 94 millioner kroner plus udbytte. Salget kan desuden styrke Sparekassens kapital og samtidig sikre et fortsat stærkt investeringssamarbejde til gavn for både kunder og Sparekassen.

Hvis salget går igennem, bliver Sparekassens egentlige kernekapital- samt kapitalprocent øget med cirka 0,9 procentpoint, dels på grund af den ekstraordinære indtægt og udbyttebetalingen, dels på grund af reduktion i fradraget i kapitalgrundlaget for kapitalandele i andre finansielle virksomheder.

- Kapitalkravene stiger betydeligt i disse år, og her vil et eventuelt salg være et af flere redskaber til at sikre, at Sparekassen også i årene fremover har en stærk og rigelig polstring. Det har altid været et kendetegn for os at have et godt kapitalgrundlag, og det vil vi også have fremover, understreger adm. direktør Klaus Skjødt.

Han ser desuden en fordel i at sælge til netop Nykredit koncernen.

- Nykredit har vi allerede på realkreditområdet et godt samarbejde med omkring Totalkredit, og dermed ved vi, at de ønsker samarbejde og skabe gode rammer for deres partnere. Det gør os trygge i forhold til, at vores kunder fortsat vil have meget attraktive investeringsprodukter, mens vi kan fokusere på vores kerneforretning med at rådgive og servicere vores kunder, mener Klaus Skjødt.

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af en række forhold, herunder resultatet af en igangværende due diligence-proces, vedtagelse på en ekstraordinær generelforsamling i Sparinvest samt myndighedsgodkendelser. Det er forventningen, at størstedelen af de nuværende aktionærer fortsætter som aktionærer i Sparinvest med et samlet ejerskab på 25 procent.