Nyt om sparekassen

Sparekassen Kronjylland indgår ESG-samarbejde med Nasdaq

For at forbedre kvaliteten af ESG-data har Sparekassen Kronjylland indgået en samarbejdsaftale med Nasdaq.

Hvor meget CO2 udleder Sparekassens investeringer, og hvilke miljømæssige og sociale konsekvenser har investeringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som Nasdaq skal levere svar på som Sparekassens nye dataleverandør på ESG-området.

Nasdaq-samarbejde sikrer compliance med ESG-regler 

Aftalen med Nasdaq sikrer, at Sparekassen fremadrettet kan rapportere på de 18 såkaldte PAI-indikatorer (Principal Adverse Impact-indikatorer), der rapporterer på investeringernes konsekvenser for miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, herunder CO2-udledning.

- Vi er glade for samarbejdet med Nasdaq, der betyder, at vi mere end lever op til de regulatoriske forpligtelser, vi har i forhold til EU’s disclosureforordning. Samtidig ser vi muligheder i på sigt at gøre data tilgængelig for vores kunder i netbank, så de for eksempel kan se, hvor meget CO2 deres investeringer udleder, forklarer Anders Balle Rasmussen, områdedirektør for Forretningsudvikling, Finans og Governance i Sparekassen Kronjylland.

Hos Nasdaq er de også glade for samarbejdet med Sparekassen Kronjylland.

- Vi er meget stolte over at være valgt som leverandør og glæder os til samarbejdet med Sparekassen Kronjylland. For Nasdaq er rollen som brobygger mellem udstedere og investorer helt central. Vi fokuserer på at gøre det nemmere for de finansielle aktører at nå i mål med den bæredygtige dagsorden. Det skal være enkelt for noterede selskaber og banker at formidle ESG-fodaftryk på en måde, der dels hjælper dem til at efterleve lovkrav, men i høj grad også giver investorer den nødvendige indsigt og transparens til at træffe bæredygtige investeringsbeslutninger, udtaler Sylvester Andersen, AVP Nasdaq Copenhagen. 

ESG-data skal føre til CO2-reduktioner

Nasdaq har allerede leveret data til opgørelsen af CO2-udledningen fra Sparekassens egenbeholdning samt puljeinvesteringer i 2021.

- Med opgørelsen har vi fået en indikation af de væsentligste udledningskilder fra Sparekassens investeringer. Nu vil vi bruge opgørelsen i det videre arbejde med at identificere mulighederne for at reducere vores CO2-udledning, udtaler Anders Balle Rasmussen afslutningsvis.