Sparkron Flag

Nyt medlem af bestyrelsen

Mette Haase Lindhardt fra Grenaa er valgt til nyt bestyrelsesmedlem i Sparekassen Kronjylland, hvor hun afløser Anders Buhl-Christensen, der ikke genopstillede. Til daglig er Mette Haase Lindhardt advokat og partner i Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab. Hun kommer således med en solid juridisk baggrund med særlig indsigt i områder som antihvidvask og GDPR. Hun har desuden en bred bestyrelseserfaring og uddannelse indenfor SMV-segmentet, der er Sparekassens vigtigste erhvervssegment. Hun er desuden formand for Erhverv Grenaa.

Udover nyvalg til Mette Haase Lindhardt var der genvalg til bestyrelsens næstformand Leif F. Larsen, der er tidligere bankdirektør i Jyske Bank. Han bor i Silkeborg og har været en del af Sparekassen Kronjyllands bestyrelse siden 2018.

Mette Haase Lindhardt, nyt bestyrelsesmedlem.