Cheføkonom anders høyer:

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet


På nuværende tidspunkt er over 80.000 mennesker smittet, hvor klart størstedelen er i Kina.

Sammenlignet med almindelig influenza er det lavt, men frygten for, hvor alvorlig virussen er, har sat myndighederne i højt beredskab.

Det store problem er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede. I løbet af syv dage havde Italien over 450 smittede, mens Sydkorea har fået over 1600 smittede på 11 dage. Derfor har Italien lukket for rejser ud af 11 byer. Udfordringen er, at der potentielt kan komme smittede i andre europæiske lande, fordi de for eksempel har været i Italien. Derfor har de finansielle markeder i større grad taget højde for, at større dele af Europa (og senere USA) vil blive ramt. Denne frygt har sendt aktierne ned med cirka 10 procent den seneste uge.

Risikoen er nemlig, at spredningen af virussen kun kan stoppes, hvis myndighederne begynder at lukke store dele af samfundet og økonomien ned. Det vil ramme økonomierne direkte og skabe en frygt i befolkningen, der påvirker forbrugsadfærden. Oveni vil nogle virksomheder opleve likviditetsproblemer. Det kan skubbe økonomierne i recession. Her står Italien allerede i skudlinjen, da væksten i forvejen er svag, og da turisme udgør 13 procent af BNP.

Ingen kan sætte den korrekte sandsynlighed på denne risiko. På den ene side kan man sige, at når Singapore og måske også Kina er lykkedes med at inddæmme sygdommen, kan Europa og USA også. Specielt fordi myndighederne er klar over risikoen tidligere i forløbet. På den anden side er smittefaren høj, og Kina måtte lukke landet helt ned i næsten tre uger for at få styr på situationen. Dette er klart ukendt terræn. Men for at aktierne igen ser opad, skal markedet formentlig overbevises om, at smitten bliver inddæmmet i Europa (og ikke breder sig alvorligt til USA). Det er dog vigtigt at huske, at europæisk økonomi de seneste måneder var ved at komme op i et højere gear, og derfor skal en betydelig del af økonomien lukkes ned for at bremse væksten.

En anden risiko for økonomierne er, at der går længe, før Kina får produktionen i omdrejninger igen. Da Kina er verdens fabrik, og mange virksomheder er afhængige af komponenter derfra, kan det forstyrre produktionen i vesten. Samtidig udgør eksporten til Kina 1½ procent af BNP i Europa, så efterspørgslen kan også svigte.

Den gode nyhed er, at der ifølge de officielle tal nu kommer flere ud af hospitalerne i Kina, end der kommer ind. Kina er også gradvist ved at få gang i økonomien igen. Det bekræftes af vestlige selskaber med fabrikker i Kina og trafikdata fra TomTom. Det går dog trægt, men skaber alligevel grobund for et fornuftig rebound i kinesisk økonomi i andet kvartal. Specielt fordi der kommer ekstra kinesisk stimulering. Men første kvartal bliver slemt.

Ender Europa i recession på grund af coronavirus, vil finanspolitikken helt sikkert komme på banen. Da der ikke har været tale om en økonomisk ubalance, vil økonomien hurtigt komme på fode igen, hvis der kommer styr på COVID-19. Man skal også huske, at der er stor sandsynlighed for, at der kommer en vaccine. Allerede nu tester både et amerikansk og et kinesisk selskab en vaccine på dyr, og sandsynligvis prøver flere selskaber også.
Vi anbefaler, at man som investor slår koldt vand i blodet i denne form for situationer, selvom det sagtens kan blive værre, før det formentligt bliver godt igen. Bliver virussen inddæmmet, eller får vi nyheder om en vaccine, vil markedet hurtigt se opad. Erfaringer viser, at det er yderst vanskelligt at nå at komme med på aktievognen i sådan en periode, hvis man først er stået af på perronen.
DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.