Rabat på oplevelser

Sparekassens bæredygtige ambition

I Sparekassen Kronjylland ønsker vi at bidrage til den bæredygtige udvikling med den ansvarlighed og ordentlighed, der altid har kendetegnet os. Samtidig ønsker vi at udvikle vores grønne profil, så vi er med til at understøtte en udvikling, der tager ansvar for miljøet, klimaet og biodiversiteten, og hvor vi tager ansvar for, hvordan vores handlinger påvirker disse.

Derfor har vi udarbejdet en bæredygtig ambition for Sparekassen, der beskriver, hvordan vi ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling. Og vi har udarbejder en række målsætninger, som vi vil arbejde målrette på at opfylde i de kommende år.

I Sparekassen Kronjylland har vi 192 års erfaring med at tage samfundsansvar. Vi driver pengeinstitut på en ordentlig og ansvarlig måde ud fra en sund virksomhedskultur.

Samtidig støtter vi foreninger og initiativer i de lokalsamfund, vi er en del af.

Klaus Skjødt, adm. direktør i Sparekassen Kronjylland

Klaus Skjødt

Sparekassens rolle i den bæredygtige udvikling

Som pengeinstitut kan vi blandt andet gøre en forskel i den bæredygtige udvikling igennem vores kunder, når vi gør det muligt for dem at investere mere bæredygtigt og udvikle deres virksomheder og husholdninger i en mere bæredygtig retning.

Vi ønsker at udvikle os på dette område, og vi ønsker at arbejde aktivt med, hvordan vi kan reducere vores eget klimaaftryk og være en værdifuld sparringspartner for vores kunder i den grønne omstilling.

Vores rolle internt

Som virksomhed og arbejdsplads har vi fokus på at kortlægge og reducere vores egne udledninger. Vi skal tænke bæredygtighed ind i alt fra indkøb til affaldssortering, fra transport til bygninger. Og det skal være en del af vores tankesæt, at vi overvejer, om vores handlinger er bæredygtige.

Derudover skal vi gøre det muligt for vores medarbejdere at foretage bæredygtige valg, når de er på arbejde. Og så skal vi arbejde med at få udbredt den bæredygtige tankegang i hele organisationen, så den kan anvendes i hverdagen.

Vores rolle eksternt

Som pengeinstitut skal vi gå i dialog med vores privat- og erhvervskunder om bæredygtighed og muliggøre det bæredygtige valg ved at tilbyde grønne produkter. Det gør vi allerede i dag, men vi skal videreudvikle og udbrede vores produkter til endnu flere.

Endeligt ønsker vi at være en sparringspartner for vores erhvervskunder i forhold til bæredygtighed, så vi kan hjælpe dem, hvis de ønsker at blive ledt videre i en mere bæredygtig retning.

 

Se vores seneste Redegørelse for Samfundsansvar

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed

Sparekassen Kronjylland sender alle 750 medarbejdere på ESG-uddannelse

Nyheder

Sparekassen Kronjylland sender alle 750 medarbejdere på ESG-uddannelse

Som det første pengeinstitut i Danmark sender Sparekassen Kronjylland samtlige medarbejdere på uddannelse i bæredygtighed.

Grøn strøm til Sparekassen Kronjylland

Nyheder

Energistyring og grøn strøm skal reducere Sparekassen Kronjyllands CO2-aftryk

Ny aftale om overvågning og styring af energiforbruget på alle Sparekassens lokationer skal føre til et lavere energiforbrug og skal sammen med indkøb af grøn strøm reducere Sparekassens CO2-aftryk.

Sparekassens brugte IT-udstyr får nyt liv i NordVirk

Nyheder

Sparekassens brugte IT-udstyr får nyt liv i socialøkonomisk virksomhed

Da Sparekassen i 2021 udskiftede alle sine computere som et led i at øge IT-sikkerheden, blev de brugte computere solgt til den socialøkonomiske virksomhed NordVirk, der arbejder med recirkulering af IT-udstyr.

Nyheder

Sparekassen er stolt sponsor for Danske Hospitalsklovne

Vi er stolte over, at vi igen i år er Kæmpe Klovnesponsor for Danske Hospitalsklovne og er med til at støtte deres arbejde for indlagte børn i Danmark.