Kajak

Sparekassens bidrag til FN's verdensmål

I Sparekassen Kronjylland støtter vi FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har arbejdet aktivt med, hvordan vi bedst bidrager til verdensmålene ud fra vores forretningsmodel.

I den proces har vi valgt tre verdensmål, som vi primært vil fokusere på:

  • Verdensmål 3 ”Sundhed og trivsel”
  • Verdensmål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”
  • Verdensmål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”

Vores bidrag: Lokalforankret pengeinstitut

Vi har valgt disse tre verdensmål, da vi mener, at de afspejler, hvordan Sparekassen med vores værdier, forretningsmodel, kerneaktiviteter og fremtidige strategiske arbejde med bæredygtighed bedst bidrager til den bæredygtige udvikling og gør den største forskel.

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

I Sparekassen har vi i mange år arbejdet aktivt med vores medarbejderes trivsel, og det er et område, vi fortsat udvikler på. Samtidig ønsker vi at inspirere andre virksomheder til også at gøre en indsats for at sikre deres medarbejderes sundhed og trivsel.

I Sparekassens ser vi også muligheder i at udbrede vores erfaringer til vores kunder og understøtte deres trivsel, ligesom vi gerne vil bidrage til at understøtte trivslen hos vores erhvervskunders medarbejdere og blandt borgerne i de lokalsamfund, vi er en del af, eksempelvis via idrætsaktiviteter.
Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Som pengeinstitut stiller Sparekassen finansielle ydelser til rådighed for borgere og virksomheder, og vi arbejder for at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og anstændige jobs i de lokalsamfund, vi er en del af.

Det er vores kerneforretning, og det er samtidig vores opgave at være med til at understøtte økonomisk vækst, produktivitet, beskæftigelse og udvikling af de virksomheder, som vi yder finansiel rådgivning. En opgave, som vi går til med den ansvarlighed og ordentlighed, der altid har kendetegnet Sparekassen Kronjylland.
Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som lokalforankret pengeinstitut støtter Sparekassen op om de lokalsamfund, vi er en del af. Vi er til stede i lokalsamfundene og er med til at forbinde land og by – også indenfor bæredygtighed, hvor vi hjælper lokale virksomheder med sparring omkring ESG.

Samtidig støtter vi en lang række kultur- og idrætsforeninger økonomisk i de lokalsamfund, vi er til stede, og er derigennem med til at styrke lokalt kultur- og foreningsliv til glæde for borgerne i de områder.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed

Nyheder

Kontorplanter retur til regnskoven

Sparekassen har doneret en række overskuds-kontorplanter fra sit hovedsæde til Randers Regnskov. En donation, der blev mere end vel modtaget.

Sparekassen Kronjylland leverede en stor møbeldonation direkte til Kirkens Korshærs varmestue i Horsens

Nyheder

Stor møbeldonation varmer i Kirkens Korshærs varmestue i Horsens

For at støtte Kirkens Korshærs sociale arbejde i Horsens har Sparekassen Kronjylland doneret en lang række brugte møbler til byens varmestue.

Sparekassen Kronjylland slukker for lyset, men ikke for kundernes tryghed

Nyheder

Vi slukker for lyset, men ikke for kundernes tryghed

Fra 19. september slukker vi al unødvendigt lys i vores afdelinger for at sænke energiforbruget. Vores kontantautomater vil dog fortsat være oplyste, så vores kunder trygt kan benytte dem.

Sparekassen Kronjylland sender alle 750 medarbejdere på ESG-uddannelse

Nyheder

Sparekassen Kronjylland sender alle 750 medarbejdere på ESG-uddannelse

Som det første pengeinstitut i Danmark sender Sparekassen Kronjylland samtlige medarbejdere på uddannelse i bæredygtighed.