Cheføkonom anders høyer:

Investor, hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. Som langsigtet investor er det dog også mindre relevant.

Det, der gør, at en investering i aktier over tid er en god idé, er menneskers evne til at opfinde nye ting og udvikle bedre produktionsmetoder. Det er den primære årsag til, at Danmarks samlede produktion i 2019 er fem gange større per borger, end den var i 1928 (efter der er taget højde for inflation). Coronavirus gør hverken mennesker dummere eller ødelægger det fundament, der på lang sigt gør det muligt at drive virksomhed.

Prøv bare at tænke på, hvad der er kommet af nye opfindelser de seneste tyve år. Det er helt vildt. Og når dagligdagen igen melder sig, så fortsætter den økonomiske udvikling, som har varet i omtrent 200 år, hvor der har været markedsøkonomi. I den periode har der været adskillige krige, sygdomsudbrud (for eksempel den spanske syge i 1918), to finanskriser, adskillige boligbobler, oliekriser og mange andre begivenheder, som har været forfærdelige, da man stod i dem. Men hver gang har dagligdagen og den økonomiske vækst meldt sin ankomst igen.

Hvordan kan det så være, at aktierne falder lige nu?

Den helt store grund til, at aktierne er faldet på det seneste, er frygt for den økonomiske vækst på kort sigt, da samfundet delvist må lukke ned. Frygt og usikkerhed får nogle til at tvivle på fremtiden, og derfor sælger de deres aktier. Samtidig vil der være investorer, der sælger, fordi de mangler penge til at betale deres regninger i denne tid.

Som investor er det meget vigtigt at have is i maven og være tro mod sin strategi for at opnå det bedste afkast. Det værste, man kan gøre, er at sælge i panik, for så gør man sig selv en bjørnetjeneste. Det er ofte, når folk løber væk fra aktiemarkedet, at man kan gøre de rigtig gode handler. For eksempel fik investorer, som købte amerikanske aktier under finanskrisen i 2009 et afkast på hele 400 procent i løbet af de efterfølgende fem år. De investorer, som købte under gældskrisen i Europa i 2011, fik 80 procent i afkast de efterfølgende tre år. Det dårligste tidspunkt, man kunne købe aktier, var faktisk under IT-boblen i 2000, da alle mennesker stod i kø for at købe aktier.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi højst sandsynligt får dårlige økonomiske nøgletal den kommende tid. Vi regner selv med en økonomisk tilbagegang i Europa i første halvår af 2020. Men det er vores vurdering, at det omtrent også er det, markedet venter.

Det er dog vigtigt at huske, at der ikke har været en økonomisk boble, der er bristet. Samtidig har myndighederne været hurtige til at hjælpe økonomien, og der kommer helt sikkert mere. Derfor kan økonomierne og aktierne også forholdsvist hurtigt komme på fode igen, når COVID-19 har lagt sig.

Vi anbefaler derfor, at man som investor slår koldt vand i blodet. De finansielle markeder har allerede taget en stor del af sorgerne på forskud, og selvom det kan blive værre, før det bliver bedre, så viser de seneste 100 års finansiel historik, at markederne retter sig igen. Erfaringer viser, at det er yderst vanskelligt at nå at komme med på aktievognen igen, hvis man først er stået af på perronen.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen Kronjylland.

Ved investeringsfonde vær opmærksom på

De usædvanlige markedsforhold, vi har set i forbindelse med coronakrisen, kan i nogle tilfælde gøre det nødvendigt at suspendere handlen med investeringsfonde for at beskytte investorerne. Det kan du læse mere om i Finans Danmarks pressemeddelelse her.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.