Cheføkonom Anders høyer:

Trump sender renterne sydover

 

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. I starten af 2019 var der udsigt til en fredsaftale, og det var grundlæggende, hvad det finansielle marked ventede. Men i maj brød forhandlingerne sammen, og der blev indført flere handelsrestriktioner mellem landene.

For eksempel indførte Trump yderligere told på kinesiske varer og truede med at lægge told på resten af importen. Døren står dog stadig på klem i forhold til at opnå en aftale. Blandt andet skal Trump møde Kinas præsident til G20 topmødet i Japan den kommende weekend.

Risikoen er, at en eskalerende handelskrig mellem verdens to største økonomier vil dæmpe global vækst. Derfor faldt renter og aktiekurser verden over, da forhandlingerne brød sammen. Aktiekurserne er siden steget igen. Det skyldes primært, at den amerikanske centralbank, Fed, har signaleret en mere understøttende politik for økonomien.

Frygten for, at handelskrigen for alvor hæmmer global vækst, bliver forstærket af, at amerikansk økonomi i løbet af foråret er gået ned i gear. Det er altid vanskeligt at afkode den nøjagtige årsag, men alene frygten for, at handelskrigen er synderen, er nok. I den kontekst må en eskalerende handelskrig betyde endnu større risiko for væksten. Vi tror dog, at det forhold, at Fed har hævet renten otte gange på to år, spiller en større rolle. Det har nemlig kortvarigt dæmpet aktiviteten på boligmarkedet. Det var årsagen til, at vi allerede i efteråret ventede lavere vækst i 2019.

Udviklingen har også ramt de europæiske renter. I knap et år har den europæiske industri ligget underdrejet, mens servicesektoren (som er klart størst) og byggebranchen har haft solid vækst. Ingen tvivl om, at midlertidige forhold har ramt industrien. Det gælder for eksempel nye teststandarder for biler i EU, som har dæmpet bilproduktionen markant. En manglende afklaring omkring Brexit skaber fortsat også usikkerhed. Handelskrigen har også spillet ind. Handelskrigens direkte effekt på europæisk økonomi er begrænset. Den kan dog indirekte påvirke økonomien, fordi virksomhederne frygter for handelskrigens konsekvenser. Da markedet på nuværende tidspunkt vurderer, at handelskrigen er en vigtig synder, og der er udsigt til en eskalerende handelskrig, er de lange renter faldet.

Men det gør også, at det kan gå hurtigt med renten i begge retninger. Bliver handelskrigen markant værre, skal renten yderligere ned. Men kommer der en løsning (eller midlertidig våbenhvile) på handelskrigen, eller viser det sig, at den primære årsag til trægheden i industrien var de midlertidige forhold, skal renten op igen. Her er det værd at bemærke, at ledigheden fortsat falder hurtigt i Europa. Det betyder, at presset på økonomien stadig stiger, da efterspørgslen vokser hurtigere end udbuddet. En lavere rente øger blot efterspørgslen.

Vi tror fortsat på, at Trump gerne vil genvælges. Det er nærmest umuligt at blive genvalgt, hvis økonomien er i recession. Derfor tror vi, at handelskrigen som minimum bliver sendt til hjørnespark.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.