Danmarks største sparekasse vokser stadig

Markant udlånsvækst og overskud på 251 millioner kroner før skat i Sparekassen Kronjylland.

Opkøb og nye afdelinger. De står bestemt ikke stille i Sparekassen Kronjylland, der samtidig formår at skabe gode resultater på bundlinjen. Regnskabet for 2015 viser således et resultat før skat på 251 millioner kroner, hvilket er 100 millioner kroner mere end i 2014.

- Det er meget tilfredsstillende. Ikke mindst fordi de gode resultater både kommer på grund af flere forretninger med vores eksisterende kunder og tilgang af mange nye kunder, der søger en personlig rådgiver og god kundeservice. Det oplever vi en stor efterspørgsel efter, og det er også en væsentlig grund til, at vores udlån modsat mange konkurrenters er steget væsentligt, fortæller adm. direktør Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjyllands udlån er steget med 14 procent, hvoraf en del kommer fra sammenlægningen med Vorbasse-Hejsnvig Sparekasse, men størstedelen fra organisk vækst. Det er dog ikke kun udlånet, der er vokset med 14 procent. Det samme er indlånet, så samlet er Sparekassens forretningsomfang vokset betragteligt.

- Vi har valgt en strategi, hvor vi fastholder lokale afdelinger, personlig rådgivning og en høj grad af service. Det koster nogle penge, men vi kan også tydeligt se, at det fortsat er det, kunderne ønsker. Derfor er det også naturligt for os at åbne nye afdelinger, som vi har gjort tre gange i 2015, forklarer Klaus Skjødt.

De tre afdelinger blev åbnet og er kommet godt fra start i København City, Lyngby og Holbæk, og om kort tid åbner Sparekassen desuden en afdeling i Kolding. Derudover blev det til en sammenlægning med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, ligesom Sparekassen Kronjylland ved udgangen af 2015 købte en fjerdedel af Nem Forsikring A/S.

- Men det er ikke vores ambition blot at blive stor. Vi vil være stærkere. Vi er i dag Danmarks største sparekasse og blandt landets 10 største pengeinstitutter. Det er vi glade for. Men vi er også bundsolide og har ingen aktionærer, vi skal tjene penge til. Derfor kan vi tillade os at investere i fremtidig og langsigtet vækst, ligesom vi kan bruge et stort millionbeløb på at støtte klubber, foreninger og aktiviteter i de lokalområder, hvor vi driver afdelinger, siger Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland rundede desuden en indtjeningsmæssig milepæl, da netto rente- og gebyrindtægter i 2015 kom op over en milliard kroner. Årsagen til den markante fremgang er dels de mange nye kunder, dels stor aktivitet på boligområdet med konverteringer og bolighandler.

- Vi er ved at skabe fremtidens pengeinstitut, hvor fysiske afdelinger og personlig rådgivning går hånd i hånd med gode digitale løsninger. Vi tror på, at det rette miks af digitalt og fysisk er det, kunderne ønsker. Det er jo også det, de siger i undersøgelse efter undersøgelse, slår Klaus Skjødt fast.

Sparekassen Kronjylland er aktuelt i gang med et større internt projekt, der både skal give kunderne endnu bedre rådgivning og endnu bedre oplevelser, når de er i kontakt med Sparekassen. Det kommer blandt andet til at munde ud i nogle konkrete kundeløfter.

- Der er stor forskel på at være kunde hos os og i eksempelvis de største bankkoncerner. Det skal vi holde fast i, udvikle og synliggøre, understreger Klaus Skjødt.

Den fulde årsrapport kan du finde på sparkron.dk/regnskab - herunder kan du se udvalgte nøgletal fra årsrapporten.

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for 2015 i hovedposter:

2015

2014

Resultatopgørelse
DKK 1.000.000
Netto renteindtægter 656 637
Udbytte af aktier 2 8
Gebyrer og provisionsindtægter 367 310
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -17 -10
Netto rente- og gebyrindtægter 1.008 945
Kursreguleringer 0 9
Andre driftsindtægter 39 38
Udg. til personale og administration -677 -604
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -48 -95
Andre driftsudgifter -30 -29
- heraf betaling til indskydergarantifonden -28 -28
Netto nedskrivninger* -57 -133
Resultat af kapitalandele 16 20
Resultat før skat 251 151
Skat -52 -35
Årets resultat 199 116
Balance
Udlån 11.253 9.854
Indlån 14.764 12.999
Garantkapital 580 524
Egenkapital 2.898 2.672
Balance 19.436 16.711
Kapitalforhold:
Kapitalprocent 15,2 15,2
Kernekapitalprocent 14,4 15,2
Individuelt solvensbehov 9,2 9,7
Solvensmæssig overdækning 6,0 5,5


*Netto nedskrivninger er nedskrivninger reguleret for overtagne nedskrivninger