Klaus Skjødt

Sparekassen fortsætter med at vokse

Årsrapporten fra 2018 viser stigning i kundetilfredshed, basisindtjening og kundeantal i Danmarks største sparekasse.

I 2018 har adm. direktør Klaus Skjødt og hans medarbejdere i Sparekassen Kronjylland kunnet byde tusindvis af nye kunder velkommen. Dermed fortsætter de seneste års betydelige vækst i Danmarks største sparekasse.

- Der er en meget stor opbakning til den måde, vi driver vores forretning på med en personlig rådgiver til alle. Det er tydeligt, at der stadig er mange, der ønsker den klassiske gode service og personlige rådgivning som supplement til de mange digitale tjenester, de bruger i dagligdagen. Derudover har uroen i de allerstørste banker formentlig også gavnet os, vurderer Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjyllands udlån vokser med 15 procent. Sparekassen, der er landets 8. største pengeinstitut, har de seneste fire år åbnet otte nye afdelinger, men det er dog ikke kun her, at der er vækst.

- Vi har fremgang både i sparekassens ældre og nye afdelinger. Selvfølgelig er den procentuelle vækst størst i de helt nye afdelinger, men også veletablerede afdelinger i eksempelvis Randers og Aarhus vokser betydeligt, fortæller Klaus Skjødt, der i 2018 åbnede en afdeling i Aalborg.

Mens 2018 som de tidligere år bød på markant vækst i både kundeantal, balance og basisindtjening, går bundlinjen tilbage i forhold til 2017, hvor Sparekassen Kronjylland leverede sit bedste resultat nogensinde. Årsagen er lidt dårligere kursreguleringer og nedskrivninger. Årets resultat før skat blev på 289 millioner kroner, som Klaus Skjødt kalder meget tilfredsstillende.

- Vi fastholder den solide vækst i vores kerneforretning, hvor basisindtjeningen stiger med 24 millioner kroner, og det er det vigtigste. Der vil være år, hvor kursreguleringerne som i 2017 giver ekstraordinært meget, og år som i år hvor de er på et mere normalt niveau. Så det er svært at være andet end tilfreds med den flotte fremgang, vi oplever, siger Klaus Skjødt.

Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 35 millioner kroner som følge af det øgede forretningsomfang og den store aktivitet i øvrigt, mens udgifterne er holdt i ro.

- Vi har de seneste år haft stor fokus på at effektivisere arbejdet med administrative opgaver for at sikre, at både vores rådgivere og øvrige medarbejdere bruger mest muligt af deres tid direkte med kunderne. Det har gjort, at vi både kan være mere i kontakt med kunderne og klare papirarbejdet med nogenlunde samme antal medarbejdere. Resultatet viser sig dermed også både i regnskabet og kundetilfredsheden, forklarer Klaus Skjødt.

I den seneste EPSI-undersøgelse af kundetilfredshed var Sparekassen Kronjylland således i top tre på privatkunder, mens den på loyalitet lå helt i top på erhverv. I begge målinger var Sparekassen Kronjylland desuden gået pænt frem og hører til dem, der er mest i kontakt med sine kunder.

- Vi skal hele tiden være relevante og nærværende for vores kunder. Det er her, at vi for alvor gør en forskel med den personlige rådgiver, som du kan stole på. Mange har de seneste år centraliseret både privat og erhverv i callcentre, men der har vi holdt fast i, at alle typer kunder kan få rådgivning i deres lokale afdeling. Så er det vores opgave at flytte kompetencerne ud til kunden og ikke omvendt, understreger Klaus Skjødt.

Også på negative renter har Sparekassen Kronjylland valgt en anden retning end de fleste større banker samt efterhånden en række mindre banker. Sparekassen har nemlig valgt, at deres kunder slipper for at betale for at sætte penge i banken.

- Mere end halvdelen af de danske virksomheder betaler i dag negative renter for deres indlån. Der har vi i stedet valgt at prioritere de langsigtede relationer med vores kunder og sagt, at det skal de ikke hos os. Hvis kunderne lægger hele deres engagement hos os, så er det vigtigere end kortsigtet profit i form af negative renter på indlån. Det har vores kunder været meget positive overfor, og som en ekstra gevinst har det også givet rigtig mange nye erhvervskunder, og det er alle størrelser af erhvervskunder, der har valgt os til med baggrund i den beslutning, fortæller Klaus Skjødt.


Se årsrapport for 2018.