Lån bæredygtigt

Indefrosne feriepenge: Du kan søge til og med 30. november

Så er det ved at være sidste chance, hvis du ønsker at få udbetalt dine indefrosne feriepenge.

Har du haft et arbejde og modtaget løn mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, så har du indefrosne feriepenge til gode. Hvor mange feriedage og feriepenge, du har optjent, afhænger af, hvor mange måneder du har arbejdet i perioden, og hvad din løn har været. Det vil sige, at også fleksjobbere, vikarer, studerende i praktik og andre, der har haft et arbejde i hele eller dele af perioden, har feriepenge til gode.

Sådan får du dine indefrosne feriepenge

  • Frem til og med 30. november 2020 kan du bede om at få dine indefrosne feriepenge ud. Hvis du ikke beder om pengene inden 30. november, bliver de stående. Du får dem i stedet automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, eller hvis du af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet
  • Det er tre uger af dine indefrosne feriepenge, du kan få udbetalt. Det gør du digitalt på borger.dk, hvor du logger på med NemID
  • Få dage efter, du har bedt om dem, modtager du et brev, der fortæller, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår du får dem udbetalt
  • Der går op til to uger, fra du beder om pengene, til du har dem på din konto

Hvis jeg vil have dem udbetalt

Formålet med udbetalingen af feriepengene er, at lønmodtagerne ved at bruge flere penge kan være med til at sætte ekstra skub i dansk økonomi. Det er (i hvert fald indtil videre) tre ugers feriepenge, du kan vælge at få udbetalt i 2020, nemlig feriepenge du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Du kan ikke bede om en delvis udbetaling, og kun hvis du har optjent mindre end tre hele ferieuger, får du mindre end tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt – medmindre du altså helt fravælger at få pengene udbetalt nu.
For de fleste lønmodtagere stammer de indefrosne feriepenge fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser. Deres udbetaling sker dermed til almindelig indkomstbeskatning. Stammer feriepengene derimod fra feriegodtgørelse under FerieKonto eller feriegodtgørelse fra en feriekasse, vil udbetalingen være skattefri, da du allerede betalte skatten, da du indbetalte til feriekassen.
Vælger du at få udbetalt dine tre ugers feriepenge nu, vil beløbet ikke få indflydelse på offentlige ydelser som for eksempel SU, kontanthjælp og boligstøtte. Der bliver set bort fra udbetalingen til og med år 2022.

Hvis jeg lader dem stå

Du bestemmer selv, om du ønsker feriepengene udbetalt i år eller lader dem stå, til du når pensionsalderen.

Lader du beløbet stå på ordningen, vil ordningen være en pensionsopsparing, og feriepengene vil blive placeret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. Hvert år bliver din opsparing reguleret, og det betyder, at den både kan stige eller falde alt efter det samlede resultat af fondens investeringer.

Du får automatisk udbetalt opsparingen, når du når folkepensionsalderen, ligesom du kan få dem udbetalt før tid, hvis du søger om det, hvis du på anden vis forlader arbejdsmarkedet permanent og eksempelvis går på førtidspension.
Får du dem udbetalt, mens du er på efterløn, skal feriedagene modregnes i din efterløn. Du skal derfor oplyse om udbetalingen.

Hvis du dør inden udbetaling af feriemidlerne, vil beløbet blive udbetalt til dødsboet.

Opdateret november 2020