investering

Best Execution - RTS28 2018

Disse analyser har til formål at undersøge og påvise, at du som kunde bliver stillet bedst muligt når du afgiver handelsordrer til Sparekassen Kronjylland, og at Sparekassen dermed lever op til vores egen ordreudførelsespolitik. Sparekassens gældende ordreudførelsespolitik kan du til enhver tid finde her.
 
I Sparekassen Kronjyllands udførelse eller videresendelse af ordrer, har Sparekassen Kronjylland altid søgt det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig, idet der er taget hensyn til faktorerne pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der har været relevante for udførelsen af ordren – også betegnet som best execution.

Omfattede transaktioner

Ordreudførelsespolitikken gælder for transaktioner, hvor Sparekassen Kronjylland udfører ordrer på vegne af detailkunder eller professionelle kunder. Ordreudførelsespolitikken gælder ikke for transaktioner med godkendte modparter.

Dette resume omhandler alle finansielle instrumenter, hvor Sparekassen i 2018 har modtaget ordrer fra detailkunder og professionelle kunder. Denne konsolidering foretages, da Sparekassen i 2018 ikke har konstateret forskelle i ordreudførelseskvaliteten, eller i faktorerne tillagt betydning for at opnå best execution, for de forskellige instrumentklasser og kundegrupper.

Relevant lovgivning

Sparekassens ordreudførelsespolitik sikrer det bedst mulige resultat for dine ordrer, hvilket samtidig sikrer at Sparekassen er compliant med MiFID II lovgivningen på best execution området. Dette resume tager ligeledes udgangspunkt i samme lovgivning, og følger derfor den offentliggjorte RTS 28 (Regulatory Technical Standards).

a) Relativ betydning tillagt faktorer for opnåelse af best execution

For at opnå best execution har Sparekassen Kronjylland taget hensyn til alle de faktorer, der sætter Sparekassen Kronjylland i stand til at levere det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag, der består af prisen for det finansielle instrument og alle øvrige udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren, herunder Sparekassen Kronjyllands egne omkostninger ved at udføre ordren gennem handelssystemet. Dermed har faktorerne pris og omkostninger været tillagt det primære fokus i udførelsen af kunders ordrer.

Faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre implicitte transaktionsomkostninger, tildeles kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat, for så vidt angår det samlede vederlag.

b) Beskrivelse af tætte relationer, interessekonflikter og fælles ejerskab til anvendte handelssteder

Sparekassen Kronjylland har ingen tætte relationer, interessekonflikter eller fælles ejerskab med nogle af de i 2018 anvendte eksterne handelssteder.

c) Beskrivelse af specifikke aftaler med handelssteder om betalinger modtaget eller givet, rabatter, kickbacks eller ikke-monetære fordele modtaget

Sparekassen Kronjylland betaler en fast procentsats for handler videresendt til brokere med adgang til børser, hvor Sparekassen ikke selv har direkte markedsadgang. Udover denne betaling har Sparekassen Kronjylland ingen specifikke aftaler om betalinger, rabatter, kickbacks eller ikke-monetære fordele med handelssteder anvendt i 2018.

d) Forklaring på hvilke faktorer der har medført ændringer i listen over handelssteder i 2018

Sparekassen Kronjylland har i 2018 ikke foretaget ændringer i listen over væsentligste handelssteder og samarbejdspartnere ved eksekvering af kundeordrer. Du kan finde den til enhver tid gældende liste på www.sparkron.dk/privat/investering.

e) Forklaring på hvordan ordreudførelsen har været forskellig afhængig af kundetype

Ordreudførelsen har i 2018 ikke været forskellig på tværs af kundeklassificeringer.

f) Forklaring på om andre kriterier end pris og omkostninger har været givet fortrinsstilling ved udførelse af ordrer for detailkunder

Sparekassen Kronjylland har i 2018 ikke givet fortrinsstilling til andre kriterier end pris og omkostninger i forbindelse med udførsel af ordrer for detail- og professionelle kunder.

g) Forklaring på hvordan data og værktøjer relateret til RTS 27 har været anvendt

Sparekassen Kronjylland har i 2018 anvendt data fra de kvartalsvise offentliggørelser af RTS 27, i den løbende monitorering af kvaliteten af ordreudførelsen. Denne anvendelse relater sig i primært til stillede- og handlede priser i papirer hvor Sparekassen Kronjylland har påtaget sig SI forpligtelsen.

h) Hvis relevant, forklaring på hvordan output fra udbyder af løbende handelsinformation har været anvendt

Sparekassen Kronjylland har i 2018 ikke anvendt output fra en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation.

Sparekassen har etablerede processer til løbende at vurdere og sikre kvaliteten af ordreudførelsen, både ved handelsbordet og i uafhængig intern enhed. For OTC-handler, hvori Sparekassen Kronjylland har fungeret som modpart og handelssted, har Sparekassen Kronjylland fastsat en kurs/pris, som er rimelig for dig (”fair pris”), baseret på relevante markedsdata, og hvor muligt kurser/priser for sammenlignelige produkter. Vurderingen og sikringen af denne fair pris på OTC-handler indgår ligeledes i ovenstående processer.

Der anvendes i denne proces eksternt og uafhængigt markedsdata, når ordreudførselskvaliteten evalueres.
Sparekassen Kronjylland har på baggrund af resultaterne af disse processer ikke konstateret uoverensstemmelser med ordreudførelsespolitikken eller gældende lovgivning på området for best execution, gældende for alle instrumentklasser hvor Sparekassen Kronjylland har udført kundeordrer i 2018.

Top 5

Tabel 1

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer*

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

74,08%

78,44%

0,00%

100,00%

0,00%

XCSE - Nasdaq Copenhagen A/S

25,06%

20,02%

20,37%

79,63%

0,00%

CHIX - CBOE Europe

0,50%

0,84%

37,44%

62,56%

0,00%

BATE - CBOE Europe

0,21%

0,36%

25,81%

74,19%

0,00%

TRQX - Tourquise

0,16%

0,34%

26,64%

73,36%

0,00%

Tabel 2

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1.999 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

68,79%

67,54%

0,00%

100,00%

0,00%

XCSE - Nasdaq Copenhagen A/S

30,37%

30,24%

28,57%

71,43%

0,00%

FNDK - First North Denmark

0,39%

1,25%

29,90%

70,10%

0,00%

CHIX - CBOE Europe

0,23%

0,47%

34,54%

65,46%

0,00%

BATE - CBOE Europe

0,16%

0,37%

23,38%

76,62%

0,00%

Tabel 3

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2.000 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

XCSE - Nasdaq Copenhagen A/S

53,08%

65,90%

22,58%

77,42%

0,00%

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

43,82%

30,83%

0,00%

100,00%

0,00%

FNDK - First North Denmark

3,05%

3,15%

25,47%

74,53%

0,00%

CHIX - CBOE Europe

0,03%

0,07%

10,00%

90,00%

0,00%

TRQX - Tourquise

0,02%

0,04%

0,00%

100,00%

0,00%

* For alle ordrer, hvor Sparekassen Kronjylland er handelssted, defineres ordren som aggressiv

Tabel 4

Kundekategori

Professionelle Kunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5

Kundekategori

Professionelle Kunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1.999 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6

Kundekategori

Professionelle Kunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2.000 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Brokere, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

6SCPQ280AIY8EP3XFW53 - Nordea Bank AB

100,00%

100,00%

5,14%

94,86%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1.999 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Brokere, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

6SCPQ280AIY8EP3XFW53 - Nordea Bank AB

100,00%

100,00%

12,46%

87,54%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Aktier - Tick size likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2.000 handler per dag)

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Brokere, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

6SCPQ280AIY8EP3XFW53 - Nordea Bank AB

100,00%

100,00%

11,05%

88,95%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Exchange Traded Products*

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

79,93%

84,30%

0,00%

100,00%

0,00%

XCSE - Nasdaq Copenhagen A/S

19,84%

15,51%

14,38%

85,62%

0,00%

FNDK - First North Denmark

0,23%

0,20%

7,30%

92,70%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11

Kundekategori

Professionelle Kunder

Instrumentklasse

Exchange Traded Products*

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Exchange Traded Products*

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Brokere, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

6SCPQ280AIY8EP3XFW53 - Nordea Bank AB

100,00%

100,00%

3,68%

96,32%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Investeringsforeninger og Certifikater

Tabel 13

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Obligationer

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14

Kundekategori

Professionelle Kunder

Instrumentklasse

Obligationer

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Valutaderivater - Swaps, Forwards og andre valutaderivater

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Nej

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume handlet i procent af

totalen i klassen

Andel af ordrer udført som procent af totalen

i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16

Kundekategori

Detailkunder

Instrumentklasse

Rentederivater - Swaps, Forwards og andre rentederivater

Gennemsnitligt under 1 handel per bankdag i 2018

Ja

Top fem Handelssteder, rangeret efter handelsvolume

Andel af volume

handlet i procent af totalen i klassen

Andel af ordrer udført

som procent af totalen i klassen

Andel af passive ordrer

Andel af aggressive ordrer

Andel af directed ordrer

529900J35NSHS856UA68 - Sparekassen Kronjylland

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også

investering vækst

Konti

Fastrente Opsparing: Lås pengene, og få mere i rente

Fastrente Opsparing er for dig, der ønsker en særlig attraktiv rente af pengene på din opsparing mod at binde beløbet i 6 eller 12 måneder.

Kom i Djurs Sommerland til rabatpris!

Kundedag

Ses vi til kundedag i Djurs Sommerland?

Nu er det snart tid til en tur i ruuuuuuutsjebanen, og vi glæder os til at møde dig og din familie! Lørdag 21. september inviterer Sparekassen Kronjylland til kundedag i Djurs Sommerland til rabatpris. Sparekassens kunder har parken helt for sig selv.

Mobiltelefon

Digital sikkerhed

Pas på falske webshops

Vildt lave priser på mærkevarer? Tilmelding af dit betalingskort til Google eller Apple Pay i løbet af betalingen? Det er klare tegn på falske webshops - og dem bliver flere i øjeblikket forsøgt svindlet af.

ECB forventes at sænke renten 6. juni

Status med cheføkonomen

ECB sænker renten - og hvad så?

CHEFØKONOM: Det store spørgsmål er, hvad der kommer til at ske med renten efter juni? Spørger man det finansielle marked, så venter det, at den korte rente samlet set sættes ned med omtrent 1,5 procentpoint over de næste par år.