Forskudsopgørelsen er tilgængelig

Nyheder

Forskudsopgørelsen for 2024

Har du styr på din skat for 2024? Du har selv indflydelse på, om du får penge tilbage, skattesmæk, eller om alt stemmer.

Fra tirsdag 14. november 2023 har du adgang til din forskudsopgørelse for 2024 på skat.dk, og fra den dag er det tid til at løbe den igennem og rette indkomster og fradrag til det, du forventer. 

Det kan for eksempel være, at du forventer at tjene mere eller mindre i løn, er blevet gift/skilt eller har købt/solgt en ejendom eller virksomhed. Det er alt sammen oplysninger, SKAT ikke automatisk kender på nuværende tidspunkt, men som har betydning for beregningen af dine skatteforhold i 2024. Forskudsopgørelsen benytter nemlig dine tidligere registrerede indkomster og fradrag til at vise forventet indkomst, fradrag og skatteprocent. Forskudsopgørelsen er således en form for løbende budget over din indkomst og skat for 2024.

Har du skiftet job, eller er du eksempelvis gået ned i arbejdstid og/eller løn, kan det have betydning for, om din indkomst er sat korrekt. 

Er du blevet gift eller skilt, kan det også have stor betydning for din skatteberegning, da ægtefæller har sambeskatning og kan udnytte hinandens fradrag.

Mange har lån i deres ejendom. Det betyder, at man har en renteudgift, som giver et fradrag. Indfries eller ændres lånet, skal fradraget på årsopgørelsen rettes, så man ikke har et forkert fradrag. Hvis du har købt eller solgt ejendom, er der derfor særlig grund til at kigge tallene efter. Da renteniveauet er steget, kan det også være, at din renteudgift på dit eksisterende lån - og dermed dit fradrag for dette - har ændret sig og derfor skal rettes. 

Hvis du har købt eller solgt en virksomhed eller et forældrekøb, kan det give dig en ny indkomst eller udgift, som er vigtig at få med på opgørelsen. Ofte kan en revisor give dig et overblik over, hvad du præcist skal være opmærksom på her.

Du får automatisk et ekstra pensionsfradrag. Det er et fradrag, du opnår, når du selv eller din arbejdsgiver indbetaler pension til dig. Du får fradrag for de første 77.900 kroner (, der indbetales på din pension i 2023 - vi kender endnu ikke det præcise tal for 2024). Fradragets størrelse afhænger af, om du har mere eller mindre end 15 år til din folkepensionsalder. Derudover er det – med visse undtagelser − også afhængigt af, om du allerede får udbetaling fra en pension.

Pensionsfradrag beregnes automatisk på forskudsopgørelsen ud fra dine tidligere indbetalinger.

Er du folkepensionist, skal du også være opmærksom på forskudsopgørelsen, da din folkepension i 2024 beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen.

Nyt i år: Grundskylden er flyttet ind på forskudsopgørelsen

Ejer du en bolig, vil du, udover dine vante skatteoplysninger, som noget nyt også kunne se din samlede boligskat på forskudsopgørelsen. Hvor du tidligere har været vant til at blive opkrævet din boligs grundskyld af kommunen 2-4 gange om året, bliver den fremover opkrævet af Skattestyrelsen via din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Det betyder, at den nu fremgår af din forskudsopgørelse. Grundskylden bliver dermed fremover trukket løbende over din skat hver måned, og du skal derfor betale mere i skat af din månedslån, end du plejer. Til gengæld bliver du ikke opkrævet beløbet af din kommune. Plejer du at betale grundskylden via din budgetkonto, kan du derfor kompensere for den mindre løn, du får udbetalt, ved tilsvarende at nedsætte det beløb, du overfører til din budgetkonto. 

1000-kronesedler

Kontanter

Farvel til 1.000-kronesedler og gamle seddelserier

1.000-kronesedlen og seddelserier til og med 1997 udgår. Det gør de 31. maj 2025 – i stedet er en ny seddelserie på vej de kommende år. Du har god tid til både at bruge de ældre sedler til betaling - og til at indløse dem.

Tilfredshed

Nyheder

Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse privatkunder

EPSI står bag den undersøgelse, der bredt bliver regnet som den mest valide, når det kommer til at måle kundetilfredshed. De har netop offentliggjort deres seneste undersøgelse af kundetilfredsheden i den finansielle sektor, og her ligger Sparekassen Kronjylland helt i top hos privatkunderne.

Sparekassen Kronjylland åbner ny afdeling

Nyt om Sparekassen

Sparekassen Kronjylland åbner afdeling i Vejle

Sparekassen Kronjylland har over de seneste år åbnet 13 nye afdelinger rundt i landet, og nu bliver et stort ønske opfyldt, når garantsparekassen kan åbne i Vejle.

Tilfreds

Nyheder

Undersøgelse fra EPSI og Sparekassen Kronjylland

Vi gennemfører i samarbejde med analysebureauet EPSI en undersøgelse af vores kunders tilfredshed med os. Er du kunde i Sparekassen kan du derfor ske at få en mail fra EPSI med en invitation til at deltage i undersøgelsen.