Privacy policy

Lommepenge app (Kids app) - behandling af data

Indledning

Dette dokument har til formål at kortlægge, dokumentere og beskrive de data, som Kids app behandler/deler ifm. brug. Ydermere kortlægges de 1. og 3. parter, som der udveksles data imellem.

Dokumentet skal ses i sammenhæng med Sparekassen Kronjyllands vilkår for behandling af personoplysninger, som kan tilgås via dette link: https://www.sparkron.dk/om-sparekassen/om-os/vaerdat-vide/behandling-af-personlige-oplysninger. 

Kategorier af personoplysninger

Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til systemet (SDC) ifm. login:

a. CPR nummer

b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:

a. konto- og transaktionsdata:

 • kontooversigt
 • kontonumre
 • saldo/saldi

b. individuelle transaktionsoplysninger:

 • transaktionstidspunkt
 • transaktionstekst/kommentar
 • beløb 

Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af Sparekassen Kronjylland:

Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed, som brugeren anvender, dvs. den telefon eller tablet, hvorfra app’en installeres og køres: 

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme, så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en, vil et nyt ID tildeles enheden.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.
 • appVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.
 • osName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.
 • timeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.
 • carrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).
 • oemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks. Apple iPhone 10.6).
 • screenSize: Enhedens skærmopløsning. 

Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse og bruges til analyseformål:

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session)
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse)
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked. 

Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af, hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:

Sparekassen Kronjylland

1. App versionsnummer: når app’en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke, om versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).

SDC (banksystemet)

1. Login: I forbindelse med login sendes CPR og PIN kode til SDC’s backend systemer for at autorisere brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login og er således delt med SDC:

a. CPR nummer

b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

 

2. Bankdata: App’en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra API til slutbrugeren herfra dvs. kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb.

Microsoft Appcenter

1. Informationer om brug: Jf. forrige kapitel vedrørende typer af data, opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto, hvorpå disse data deles til, er registreret i SDC’s navn.