nyt om sparekassen

Renteændring - fjerner negative renter på erhverv

Sparekassen Kronjylland var blandt de første til at fjerne negative renter på indlån for private, og nu fjerner vi dem også på erhverv. Fra 1. oktober vil renten på erhvervsindlån være 0 procent. Derudover vil vi i løbet af kort tid lancere nye indlånsprodukter til private med positiv forrentning, ligesom der kommer nye priser på særlige indlån – eksempelvis pensionskonti og børneopsparing.

I forlængelse af Nationalbankens seneste renteændring hæver vi desuden renten på udlån og kreditter med op til 0,75 procent med virkning fra 1. november. Alle berørte kunder bliver varslet individuelt.