Børn økonomi

Nyheder

Har du betalt for lidt eller meget i skat?

Du kan meget snart se din årsopgørelse for 2022 hos SKAT. Se vores guide til, hvad du særligt bør tjekke.

Mange kigger udelukkende efter, om de skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat. Det er dog vigtigt, at du løber tallene igennem og tjekker, at alt er, som det skal være.  Har du ændringer, kan du rette i din årsopgørelse frem til 1. maj 2023.

Årsopgørelsen kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst, fradrag og betalt skat i 2022.

Tjekliste til årsopgørelsen

Fradrag for håndværkerarbejder til og med marts 2022

Håndværkerfradraget blev afskaffet i 2022. Du kan dog få fradrag for håndværkerarbejde, der er blevet udført i perioden 1. januar til 31. marts 2022. Regningen på arbejdet skal du have betalt senest 31. maj 2022.

Passer dit kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du samlet set har mere end 24 km  til og fra arbejde (12 km hver vej).

Du får fradrag for de dage, du reelt transporterer dig til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov osv.), og alle transportmidler giver fradrag – også cykel, tog, bus og hvis du kører med andre.

Vær opmærksom, hvis du har skiftet job eller er flyttet, for så har du måske fået længere eller kortere på arbejde.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde – også studiejobs, lønnet praktik og løntilskudsjobs, men du kan ikke få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transporten, hvis du har firmabil eller ved kørsel til og fra studie eller ulønnet praktik.

Du kan ikke få kørselsfradrag for de dage, du har arbejdet hjemme i 2022. Er det først her ved din gennemgang af årsopgørelsen, at du får antallet af dage med kørselsfradrag sat ned til det rigtige, vil du blive modregnet det beløb, du har fået for meget.

Ønsker du at være på forkant med dit kørselsfradrag for 2023, kan du med fordel gå ind og regulere det for i år på din forskudsopgørelse for 2023. Derved får du jævnet fradragsændringen ud over resten af året og undgår at få effekten på én gang ved næste års årsopgørelse.

Betaler du renter?

Du får automatisk fradrag for: 

  • renter for banklån 
  • renter og bidrag for realkreditlån 
  • renter for forbrugslån 
  • renter på en kontokortordning 
  • negative renter

Vær særligt opmærksom, hvis du har omlagt lån, for eksempel lagt realkreditlånet i dit hus. Så vil dit rentefradrag sandsynligvis også have ændret sig.

Har du vundet eller tabt på aktier eller andre værdipapirer?

Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af gevinster, ligesom du får modregning for tab. Har du solgt aktier eller andre værdipapirer, skal du derfor efterse, at tallene for gevinst og tab er korrekte.

Betaler du børnebidrag?

Du kan få fradrag for børnebidrag til dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig.

Du kan få fradrag for grundbeløbet af dit bidrag, hvis du betaler normalbidrag. Det betyder, at du for 2022 kan få fradrag for 1.293 kr. pr. måned.

Betaler du et forhøjet bidrag, har du normalt også mulighed for at trække procenttillægget fra, ligesom du kan få fradrag for supplerende bidrag som konfirmationsbidrag og dåbsbidrag.

Du får automatisk fradrag for børnebidraget, hvis du betaler igennem Udbetaling Danmark. Betaler du udenom Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse dit bidrag på din årsopgørelse. Hvis aftalen om børnebidraget ikke er indgået igennem Familieretshuset, kræver det en skriftlig aftale om børnebidraget mellem dig og den anden forælder, for at du kan få fradrag.

Hvis du også betaler ægtefællebidrag, kan du ligeledes få fradrag herfor. Modtager du ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet, mens børnebidraget er skattefrit.

Donerer du til velgørenhed?

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen.

Du kan højest få fradrag for 17.200 kr. i 2022, og du får automatisk fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Husk, at det er den godkendte forening, der skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen. Du kan derfor ikke selv indberette gaver og bidrag på din årsopgørelse. Hvis dit velgørende bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du derfor kontakte foreningen og bede dem indberette dit bidrag.

Er du medlem af en fagforening og/eller a-kasse?

Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening, dog højst 6.000 kr. Du får automatisk fradraget, når året er gået.

Du kan også få fradrag for dit kontingent til a-kasse samt bidrag til efterløn og fleksydelsesordning. Der er ikke noget loft over dette beløb.

Har du udlejet dit hus eller din bil?
Indtægter ved deleøkonomi som for eksempel udlejning af bolig eller bil skal du betale skat af. Dog afhængigt af udlejningstype og indtægtens størrelse. Det kan du læse mere om her.
Har du betalt for meget på din aldersopsparing?

Du skal være opmærksom på, om dine eventuelle pensionsindbetalinger ligger inden for de tilladte grænser. Gør de ikke det, og opnår du dermed enten ikke fradrag eller bliver pålagt en ekstra afgift, kan du se det af et par linjer øverst på årsopgørelsen. Her vil det fremgå, at beløbet er blevet tilføjet din personlige indkomst.

I 2022 kunne du indbetale 5.500 kroner på en aldersopsparing – og 54.200 kroner, hvis du allerede var folkepensionist eller havde mindre end fem år til folkepension. Er du kommet til at indbetale mere end dit maksimum på en aldersopsparing i 2022, vil du af det beløb, som ligger over maksimum blive pålagt en afgift på 20 procent, hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen. Afgiften er 40 %, når du har mindre end fem år til folkepensionsalderen eller modtager udbetalinger fra visse pensionsordninger. Den gode nyhed er, at det kan du nå at afværge. I hvert fald hvis du overfører beløbet til en ratepension eller livsvarig livrente, hvor du slipper med en afgift på fire procent. En sådan rettelse kan du kun foretage i skatteåret efter indbetalingen, så det er vigtigt, at du er opmærksom på det nu. Har du indbetalt for meget, så husk også at få ændret den fremtidige indbetaling, så du ikke får afgiften igen næste år.


Har du betalt for meget på din ratepension?

I 2022 kunne du få fuldt fradrag for op til 59.200 kroner på en ratepension. 

Har du betalt mere, skal du betale skat af det overskydende beløb. 

Lader du beløbet stå, skal du selv huske på, at der ikke skal betales skat af det overskydende beløb, når udbetalingen af pensionen starter. Det kan de færreste huske på. Du kan derfor også vælge at overføre det overskydende beløb til en livsvarig pension og derved opnå fradrag for beløbet eller simpelthen vælge at få det overskydende beløb udbetalt.

Har du overnattet ude i forbindelse med dit arbejde?

Er du væk hjemmefra i mindst 24 timer inklusive overnatning i forbindelse med arbejde, så kan du få et fradrag til småfornødenheder på 134,75 kr. pr. døgn. Det gælder uanset, om din arbejdsgiver refunderer dine udgifter til mad og drikke eller har stillet fri kost til rådighed. Småfornødenheder er eksempelvis kaffe, avis mv.

Penge tilbage i skat

Hvis du skal have penge tilbage i skat, bliver de udbetalt på din NemKonto fra primo april 2023.

Restskat - få gælden ud af verden

Skal du betale restskat tilbage, så gør det hurtigst muligt. Du skal nemlig betale såkaldte dag-til-dag-renter på 1,7 %, og renten tæller fra 1. januar 2023 og indtil den dag, du betaler. Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2023. Betaler du efter denne dato, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 3,7 procent. 
1. juli 2023 bliver rentesatsen endnu højere, og efter denne dato bliver ikke-betalte beløb op til 22.568 kroner regnet til din skat i 2023. Restskat over 22.568 bliver opkrævet i tre rater i løbet af 2023, hvis den ikke er betalt før 1. juli.

Hvad med 2023?

Vil du se din forventede indkomst, fradrag og skat for 2023, finder du disse oplysninger på din forskudsopgørelse.

Læs også

Garant-millionen

Garant-millionen sætter fokus på bevægelse i fællesskaber

I Sparekassen Kronjylland uddeler vi endnu engang donationer fra Garant-millionen, og denne gang støtter vi fællesskaber, der har fokus på bevægelse. Så er der fart i jeres forening – og masser af grin og hygge, så er det fællesskaber som jeres, vi har i kikkerten.

Klaus Skjødt

Om Sparekassen

Årsregnskab 2023

Danmarks bedste bankrådgivere og Danmarks mest tilfredse kunder er to af de resultater, som vi i Sparekassen Kronjylland opnåede i 2023. Nu har vi også leveret et regnskab, der viser flot vækst. Vi har nemlig opnået det bedste resultat før skat nogensinde.

cheføkonom Anders Høyer

Investering

Hvordan går det med renterne? Og hvad med inflationen?

VIDEO: Hør hvordan det er gået med inflationen og hvor renten måske skal hen i denne status med Anders Høyer, cheføkonom i Sparekassen Kronjylland.

1000-kronesedler

Kontanter

Farvel til 1.000-kronesedler og gamle seddelserier

1.000-kronesedlen og seddelserier til og med 1997 udgår. Det gør de 31. maj 2025 – i stedet er en ny seddelserie på vej de kommende år. Du har god tid til både at bruge de ældre sedler til betaling - og til at indløse dem.