Pension skilsmisse

Har du flere penge stående på kontoen, end du har brug for?

Giv videre til næste generation og nå at se pengene gøre en forskel

Læs her om muligheden for at give noget af formuen videre som pengegaver til næste generation.

Har du et større beløb stående på kontoen, som du ikke har brug for i den nærmeste fremtid, kan det give god mening at investere pengene, sætte dem ind på en pensionsopsparing eller måske give dem videre til næste generation.

Glæden ved at se pengene gøre forskel

Dine børn arver dig ofte først på et tidspunkt, hvor de ikke har så stor gavn af en økonomisk hjælp, som de har tidligere i livet. De har for længst etableret sig, og børnene er flyttet hjemmefra. Der kan derfor være flere fordele ved at begynde at give en opsparing videre til næste generation allerede, mens du lever – og fordelene er ikke kun kontante: Det er for mange en stor glæde at nå at se den forskel, pengene kan gøre for børn eller børnebørn.

Har du et større pengebeløb, som du ved, at du ikke selv får brug for, kan det være relevant at benytte gavereglen. Her giver du nogle af pengene videre til dine nærmeste uden, at de skal betale gaveafgift. Det kan du både vælge at gøre én enkelt gang eller flere år i træk. I 2024 må du give op til 74.100 kroner afgiftsfrit til dine børn, børnebørn og oldebørn. Til nulevende børns og stedbørns ægtefæller kan du give 25.900 kroner uden, at de skal betale gaveafgift. 

Indsæt på børneopsparing

En af fordelene ved en børneopsparing er, at den typisk giver en højere rente end på en almindelig konto. På en børneopsparing er pengene bundet, indtil barnet er mindst 14 år, og opsparingen kan udbetales mellem barnets 14.-21. leveår. Samlet kan der maksimalt indskydes 6.000 kroner om året på barnets børneopsparing, og det samlede beløb, der må stå på opsparingen, er 72.000 kroner.

De høje beløbsgrænser på børneopsparingen kan også gøre det interessant at overveje at investere på barnets vegne. 

Den gevinst, dit barn eventuelt får ved at investere børneopsparingen, skal hverken du eller dit barn betale skat af. Giver du eksempelvis dit barn aktier som en gave uden for børneopsparingen, bliver du som forælder beskattet af afkastet, indtil barnet er 18 år.

Læs her om at give barnet værdipapirer