Cheføkonom anders høyer:

Forbruget tog et hop op i oktober

 

I oktober steg detailsalget med 0,8 pct. i forhold til september og er nu på det højeste niveau i 5 år. Det var specielt salget af tøj og sko der steg kraftigt. Stigningen er dog mest et udtryk for et vagt tøjsalg i sommermånederne. Det er dog glædeligt, at familierne i høj grad har brugt efterårsferien til at få indkøbt vintertøjet.

Dagens tal bekræfter, at der grundlæggende er fremgang i det private forbrug, trods kvartalsmæssige udsving og at fremgangen er fortsat ind i 4. kvartal 2016. Forbruget bliver også understøttet af, at flere kommer i beskæftigelse og at lønningerne generelt stiger mere end inflationen. Samtidig nyder boligejere godt af stigende boligpriser.

Hermed er opsvinget i dansk økonomi fortsat trukket af både fremgang i den indenlandske efterspørgsel og eksporten. En eksport der især understøttes af, at genopretningen fortsætter hos Danmarks primære handelspartnere, bl.a. Tyskland og USA. Det gør opsvinget mere solidt.


DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.