Cheføkonom

Anders Høyer

ah@sparkron.dk

+45 89 12 24 05

+45 26 87 92 82

Cheføkonom Anders Høyer

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik. Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han bland andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

Investor, hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. Som langsigtet investor er det dog også mindre relevant.

Her kan du se artikler, analyser og kommentarer udarbejdet af cheføkonom Anders Høyer

 1. Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet
 2. Trump sender renterne sydover
 3. Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019? 
 4. Makrokommentar: Det peger op for renten
 5. Sommerudsalg: Så meget kan du spare
 6. Så meget er boligpriserne løbet fra indkomsterne
 7. Makrokommentar: Rekordlave renter lever på lånt tid
 8. Handelskrig? Fakta og vurderinger
 9. ECB: Et skridt nærmere højere renter
 10. Bitcoin og andre kryptovalutaer
 11. Danmark alene om økonomisk tilbagegang i Europa
 12. Dansk økonomi: Vækst på over 2 procent - for fjerde år i træk
 13. Bilsalget finder fodfæste igen
 14. Vindmøller træk ned i industriproduktionen
 15. Privat sektor brager afsted
 16. Kommer næste krise fra Kina?
 17. Hvornår kommer næste krise?
 18. Det betyder de nye boligskatter
 19. Tiltagende vækst i global økonomi
 20. Brexit bider fra sig – væksten aftager
 21. Forårsoptimismen hos forbrugerne fortsætter op
 22. Optimismen blomstrer
 23. Spirende forår
 24. Den største prisstigning på varer i fire år
 25. Opsvinget fortsætter i Europa og USA
 26. USA – RENTENORMALISERINGEN VENTES AT FORTSÆTTE
 27. Humøret steg i Dansk erhvervsliv i december
 28. Ledigheden falder med 1 million personer i euroområdet i 2017
 29. Byggeboom i København af nye boliger – og flere er på vej
 30. Genopretningen i Europa fortsætter
 31. Dagens rentemøde i ECB medførte små stigninger i de lange renter
 32. Godt nyt for fremtidens velstand
 33. Beskæftigelsen fortsætter op i 3. kvartal
 34. Forbruget tog et hop op i oktober
 35. Opsvinget er på sporet og Danmark er tilbage i top 10 
DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.