Garantier

 

Garantier kan sætte virksomheden i stand til at deltage i licitationer, sikre virksomheden mod overraskelser eller begrænse trækket på virksomhedens likviditet.

Arbejdsgarantier

Med en arbejdsgaranti får du øgede ordremuligheder, en smidig og anerkendt sikkerhedsstillelse og en forbedret likviditet.

Dit udbytte er, at du:
inden for de aftalte rammer kan byde på entrepriser i licitation
ikke behøver at stille andre sikkerheder i forbindelse med arbejdets udførelse
har likviditet til rådighed under arbejdets udførelse

I Danmark håndteres arbejdsgarantier efter et anerkendt regelsæt (AB92), som sikrer begge parters interesser.

Betalingsgarantier

Med en betalingsgaranti får du en billig sikkerhedsstillelse og en forbedret likviditet.

Dit udbytte er, at du:
får et godt alternativ til forudbetaling
ikke belaster den daglige likviditet
får mulighed for at sikre dig at du får, hvad du betaler for

Betalingsgarantier bruges som alternativ til kontant betaling, f.eks. som garanti for betaling af husleje eller depositum. Garantier kan også bruges ved større investeringer, hvor forudbetaling ellers ville være nødvendig.

Vilkårene for betalingsgarantien er aftalt individuelt i forhold til ophør og forudsætninger for, hvornår garantien kan komme til udbetaling. Er garantien udstedt som en anfordringsgaranti, skal der betales mod et simpelt krav fra den begunstigede. Er garantien betinget, sker der kun udbetaling, hvis betingelserne i garantien er opfyldt.

Udenlandske garantier

Som dansk importør/eksportør kan I komme ud for, at sælger/køber i udlandet kræver en bankgaranti - som sikkerhed for eksempel for leverancer, betalinger eller, at et arbejde bliver gennemført.

Vil du høre mere om garantier, kan du kontakte en af vores erhvervsrådgivere.

Læs mere her