Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret februar 2024):

USD: 5,73 %
EUR: 4,28 %
GBP: 5,51 %
SEK: 4,30 %
NOK: 4,86 %
CHF: 1,91 %
PLN: 6,15 %
JPY: 0,12 %
CZK: 6,80 %
TRY: 43,06 %