Investering kapitalplejeaftale

Remburs

Remburs skaber sikkerhed for sælger og køber

Ved at handle på rembursbasis opnår både køber og sælger en høj grad af sikkerhed for deres forretninger.

Sælger opnår bankmæssig sikkerhed for sin betaling, hvis han opfylder de i rembursen opstillede betingelser. Køber har sikkerhed for, at der ikke sker betaling under rembursen før sælger har opfyldt de betingelser der er aftalt i rembursen.

Det er køber, der lader sin bank udstede en remburs i favør af sælger på grundlag af de betingelser, som er aftalt med sælger.

Betegnelserne importremburs og eksportremburs er ikke to forskellige former af rembursen, men er rembursen set fra henholdsvis købers eller sælgers side.

Banken er med til at give sikkerhed

I praksis forpligtiger en bank sig til at betale sælger, hvis sælger har afleveret de dokumenter, der er forlangt i rembursen på de anførte betingelser. Dermed er sælger sikret betaling, hvis han opfylder de i rembursen stillede betingelser.

Køber er på den anden side sikret, at han ikke skal betale, før de betingelser han har stillet i rembursen, er opfyldt.

Få kredit med en remburs

En remburs kan også benyttes som et kreditinstrument. Rembursen kan indeholde bestemmelser om, at køber (med udstedende banks garanti) først skal betale efter en vis kredittid, for eksempel 90 dage efter varerne er sendt.

Remburs er en kendt måde at skabe sikkerhed

Remburs benyttes ofte i de kundeforhold, hvor køber og sælger ikke kender hinanden tilstrækkeligt til at handle uden sikkerhed. Remburs anvendes dog også i mere etablerede handelsforhold, hvis det er kutyme eller der stilles krav om den handelsform fra myndighederne. Remburs kan også etableres mellem to firmaer i samme land.

Det internationale handelskammer, ICC, har udarbejdet et regelsæt vedrørende etablering og afvikling af remburser. Disse regler efterleves af langt de fleste lande. Det skal dog bemærkes at enkelte lande, og dermed også landets banker, ikke har tiltrådt disse regler.

Det er vigtigt at bemærke, at ICC reglerne kun omhandler de mest centrale og mest almindelig forekomne spørgsmål. Det betyder at bankerne handler på basis af kutyme og fortolkninger af rembursreglerne dannet ud fra erfaringer i internationale bankforretninger.

Rembursen beskriver, hvordan handlen skal ske

En remburs er handel med dokumenter. Der på ingen måde tale om handel med varer (denne handel sker samtidig med handlen med dokumenter). Det vil sige, at når betingelserne beskrevet i dokumenterne er opfyldt, vil betalingen ske.

Blanketter