Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret juni 2024):

USD: 5,75 %
EUR: 4,14 %
GBP: 5,57 %
SEK: 3,97 %
NOK: 4,86 %
CHF: 1,62 %
PLN: 6,20 %
JPY: 0,21 %
CZK: 5,47 %
TRY: 39,88 %