Iværksætter

Fra idé til marked

Bliv kunde
Fra idé til marked

Har du planer om at blive iværksætter og starte egen virksomhed, er vi parat til at yde den hjælp og støtte, som er en forudsætning for en succesfuldt opstart. Jo bedre forberedt du er, jo større er muligheden for, at du lykkes med dine planer.

Har du en gennemarbejdet forretningsplan?

Før vores første møde skal du have styr på din forretningsplan. En plan, der beskriver din ide og dine forudsætninger for at gennemføre den. Der skal være en forretningsbeskrivelse og budgetter for opstart og drift. Du skal beskrive hvilke styrker og svagheder, du har og hvilke risici, du kan og vil løbe.

Den indsats, du lægger i at udarbejde en forretningsplan, kommer dig til stor gavn, når du skal tale med os og andre rådgivere. Planen synliggør nemlig, hvor du har styrker, og hvor du kan have behov for hjælp, støtte og rådgivning. 

Når du har beskrevet dine idéer og personlige forudsætninger, har vi et grundlag for at diskutere vores syn på dine planer. I første omgang kan vi tilbyde dig en åben og ærlig dialog om dine planer.

Er vi begge tilfredse med samarbejdet og planernes retning, kan vi gå videre til næste fase: Et konkret tilbud om finansiering.


Fra idé til marked

1. Du har en idé - er det mon en god idé?

Når ideen har taget form i dit hoved og du måske har udtænkt planer, bør du træde et skridt tilbage og undersøge, om udfordringer og muligheder for din forretningsidé. Du kan blandt andet stille dig selv en række spørgsmål: 

 • Hvad vil jeg sælge?
 • Og hvad vil jeg ikke sælge? 
 • Hvem er mine kunder?
 • Hvem kan jeg nu ud til? 
 • Er der brug for mit produkt (eller service)?
 • Er der konkurrenter, der kan sælge det samme?
 • Hvordan får jeg fat på kunder?
 • Hvad koster det mig at producere min varer?
 • Hvor meget kan jeg få kunderne til at betale for mit produkt? 
 • Hvor mange eller hvor meget kan jeg sælge? 
 • Hvad bliver jeg nødt til at tjene?
 • Kan jeg nå den indtjening, som jeg har behov for?
 • Hvor meget vil det koste at komme i gang?

Pointen med at stille dig selv rækken af spørgsmål er, at udfordre din ide og dig selv. Hvis du stadig har mod på at gå videre, skal du komprimere din forretningsidé til en kort og præcis præsentationstale;  en klar, simpel og overbevisende præsentation, som kan vække interessen hos potentielle kunder og investorer. 

Test din præsentation og få feedback på din idé.
Du bør lytte til eventuelle indvendinger og overveje, om du har gode svar på dem. 

2. Test din motivation

Når du har afprøvet din idé, og måske har fået modspil og mødt nogen, der ikke er lige så begejstret som du selv, skal du vurdere, hvor stærk din motivation er. Selv om din måske er ganske god, kan det være ganske svært eksekvere idéen; få dit produkt eller service ud til kunderne og skabe en rentabel forretning.

For langt de fleste, indebærer det at starte egen virksomhed hårdt arbejde, mange bekymringer og en periode med usikker privatøkonomi. Er du klar til at det?

Spørg dig selv:  

 • Tør jeg satse på at starte virksomhed, selvom der er en risiko for, at det ikke kommer til at lykkes for mig, og jeg må lukke igen uden succes?
 • Jeg er villig til at risikere, at jeg, efter mit forsøg på at etablere en virksomhed, står med en stor gæld?
 • Har min eventuelle partner forståelse for, hvad du er på vej til at gøre?
 • At der er en økonomisk risiko, at du måske skal arbejde mange timer?
 • Kan og vil jeg lægge den nødvendige tid og energi i projektet? 

Alt efter, hvad dine ærlige svar er, skal du overveje dit næste skridt. Kan du skal starte virksomheden op som et hobbyprojekt ved siden af et fast arbejde (i så fald skal du sikre dig, at du har lov i aftalen med din eksisterende arbejdsgiver), bør du skal udskyde dine planer til børnene bliver større? Hvis du er klar til at gå videre, så er der flere skridt at tage, inden du tager springet og satse. 

3. Find et navn der giver mening

Det ideelle virksomhedsnavn fortæller noget om dit produkt til målgruppen og gør det nemt for kunder at finde dig online. Navnet skal give mening for andre end dig – det skal være nemt at markedsfør ikke mindst på internettet. 

Du skal tjekke dit navn (eller ideer til navne) online for at se, om andre bruger det samme eller et tilsvarende. Hvis det er tilfældet, må du afveje, om du bliver nødt til at vælge et andet navn. Hvis et navn skabe uklarhed for dine kunder, eller du kan se, at det vil blive svært for dig at overgå de andre i søgningerne på fx Google, så bør du finde et andet navn.

Husk at tjekke, om domænenavnet er ledigt. Hvis det er, så køb domæne og serverplads hos en webudbyder, så navnet ikke bliver taget. Du bør også overveje, om du vil varemærkeregistrere navnet for på den måde at sikre eneretten. Du kan finde vejledning om dette hos Patent-og Varemærkestyrelsen.

Særligt hvis du ønsker at sælge dine produkter i udlandet eller online, er det en fordel, at have eneret på navnet. Når din virksomhed er oprettet, har du formelt retten til dit firmanavn.

4. Officiel registrering af virksomheden

Det er ret enkelt at oprette ny virksomhed, så den er registreret officielt. Første skal du bestemme, hvilken virksomhedsform du vil bruge. De mest gængse virksomhedsformer er: Enkeltmandsvirksomhed, Interessentskab (I/S), Anpartsselskab (ApS), Iværksætterselskab (IVS) og Aktieselskab (A/S). 

Læs om registreringen og fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer på siden "Overblik over virksomhedsformer" på virksomhedsguiden.dk.

Den mest enkle form, en enkeltmandsvirksomhed, kan du med NemID oprette gratis på det offentliges erhvervsportal, virksomhedsguiden.dk, på få minutter. Vælger du en af de andre virksomhedsformer, som er mere komplekse, eller er I flere stiftere, er det en god idé at søge advokathjælp inden I opretter jeres selskab. 

5. Finansiering og økonomi

Der er stor forskel på, hvor mange penge der skal bruges for at etablere egen virksomhed. Nogen kan klare sig med en telefon og computer, andre skal have dyre maskiner. Det er meget vigtigt, at du allerede inden du etablerer virksomheden, har blik for finansieringsbehovet til opstarten og drift den første tid. 

For at få overblik over dit kapitalbehov, skal du udarbejde både etableringsbudget og driftsbudget. Du kan hente budgetskabeloner på virksomhedsguiden.dk, men nok endnu vigtigere, kan du drøfte dit budget med en rådgiver hos os. Vi har erfaring fra lignende situationer og kan stille spørgsmål, som kvalificerer dit bud på, hvor mange penge du skal bruge i den første tid. 

Når du kender dit kapitalbehov, og ved hvad du selv kan og vil stille med af penge og sikkerhed, kan du lave en budgetter og forretningsplan (mere om den længere nede). Begge dele er en forudsætning for at søge ekstern finansiering (hvad enten det er lån, kreditter eller leasing).

Det er en meget stor hjælp til at komme i gang med din egen virksomhed, hvis du kan komme med din egen opsparing måske suppleret med indskud eller lån fra venner og familie. Med baggrund i din egen startkapital, kan du låne dig frem hos os eller andre banker. Du kan også forsøge at skaffe finansiering fra fonde, crowd-funding, offentlige innovationsmiljøer eller business angels. 

Der er også mulighed for at ansøge Vækstfonden om vækstkaution. Det er en sikkerhed, der dækker op til 75% af den risiko som banken løber, ved at yde dig et lån.
At finde penge til en ny virksomhed kan være endog meget svært. Det kan derfor være, at du bliver nødt til at afprøve de forskellige muligheder nævnt oven for. Det er en proces som måske kræver mange møder, bearbejdning af din forretningside, og ofte et samarbejde mellem flere långivere. 

Din rådgiver i Sparekassen Kronjylland kan hjælpe med rådgivning om banklån og leasing, samarbejde med Vækstfonden og vi indgår gerne i dialog med eksterne partner, som er villige til at skyde penge i din virksomhed. 

Når virksomheden er i drift, skal du løbende bevare overblikket over økonomien. Derfor anser vi det som ekstra vigtigt, at du har en tæt dialog med din rådgiver, blandt andet at du har et direkte nummer til en din rådgiver som kender dig og din virksomhed. Vi tilbyder også digitale værktøjer, som gør det nemmer for dig at bevare overblikket over udviklingen i driften. 

6. Fra idé til konkret forretningsplan

Du skal konkretisere og beskrive, hvordan du vil drive din virksomhed og ikke mindst, hvordan du vil trækker kunder til og skabe den nødvendige omsætning.

Forretningsplanen beskriver forretningskonceptet, finansiering og likviditet, budgetter og markeds- og kundeanalyser. Forretningsplanen skal sandsynliggøre, at du kan nå dine målsætninger og vise, hvordan du vil gøre det. 

Forretningsplanen skal være så konkret, at du, når du har sat virksomheden i drift, har noget at styre efter i det daglige. Men inden opstart er forretningsplanen dit redskab til at vise dine samarbejdspartnere, fx din bankrådgiver, om at du kan føre din ide ud i livet, og dermed nøglen til at sikre lån, kredit eller anden ekstern finansiering. Du kan også bruge planen i din indledende snak med samarbejdspartnere, leverandører og måske potentielle kunder. 

Vi tager i vores rådgivning af erhvervskunder udgangspunkt i Business Model Canvas. Dels at for at vi forstår vores kunders forretning til bunds og dels for at udfordre og potentielt udvikle vores kunders forretning. Business Model Canvas er som udgangspunkt en skematisk beskrivelse af de vigtigste processer i en virksomheds drift og udvikling. Udbyttet af et velgennemarbejdet Business Model Canvas ligger i de erkendelser og indsigter man under udarbejdelsen og det samlede billede man får af sin virksomhed. 

Vi bidrager gerne til dit arbejde med din forretningsplan ved, på baggrund af en snak med din om dine ideer, at udarbejde et bud på et Business Model Canvas for din kommende virksomhed. 

Hent vejledning og skabelon til forretningsplanen på virksomhedsguiden.dk.

Book møde med en rådgiver, der kan gennemgå din forretningside med udgangspunkt i Business Model Canvas

 

7. Find gode løsninger til budgetter og regnskab

Alle virksomheder er regnskabspligtige. Hos Erhvervsstyrelsen kan du læse om kravene til bogføring.

Det er ikke med et stort ønske om at holde styr på bogføring, bilag, skat, moms, afgifter, tilladelser og forsikringer at man vælger at etablere egen virksomhed. Du brænder ganske givet for noget andet end disse administrative opgaver, så det gælder om at finde løsninger, som gør det lettere for dig.

Bemærk: Hvis du ikke har styr på bogføring, regnskab, moms, skat mm. kan du miste din virksomhed. 

Det kan være, at du kan klare meget selv. Det vil kræve, at du løbende afsætter tid til det. Nogen gør det hver søndag formiddag, og hvis det ikke lyder tillokkende, bør du allierede dig med en revisor. 

Ud over professionel revisorhjælp, bør du vælge et online regnskabsprogram, som rummer de funktioner du har brug for. Der findes en række regnskabsprogrammer, der er velegnede til mindre virksomheder, er brugervenlige og tilbyder online og telefonisk support (E-conomic, Billys Billing og Dinero).

Selvom du hyrer en revisor til den formelle bogføring, har du pligt til selv at føre løbende regnskab og opdatere budgettet for at holde økonomien i stram snor.

Forsikringer & tilladelser

Som ny virksomhedsejer er der nogle forsikringer, som er lovpligtige. Ligesom nogle typer erhverv kræver tilladelser for at drive forretning lovligt. Spørg eventuelt din brancheforening om råd. Du kan finde en oversigt over brancheforeninger her. Andre forsikringer er frivillige, men gode at have.

Vi tilbyder din virksomhed forsikringer med en god dækning til en attraktiv pris gennem vores samarbejdspartner Gjensidige. Læs mere om erhvervsforsikringer her.  

Er I flere om at eje en virksomhed, og ønsker I at sikre hinanden, kan I fx også tegne krydslivsforsikringer. Så får de andre ejere udbetalt en sum penge, hvis en af jer dør. Har du medarbejdere, kan sundhedsforsikringer sikre, at de får den rette behandling ved sygdom og kommer hurtigere tilbage i job – både til glæde for dem selv og din virksomhed.