Vi bidrager til

Strategisk rådgivning med Business Model Canvas

 

For at sikre at din virksomhed har den mest optimale finansiering, skal virksomhedens gæld løbende vurderes og tilpasse det aktuelle behov.

Gældspleje omfatter alle virksomhedens gældsposter og ikke kun - som mange tror - realkreditlån.

Med gældspleje får du rådgivning om den optimale sammenhæng mellem virksomhedens aktiv- og passivside, optimering af fordelingen mellem variabelt og fastforrentede lån og mulighederne for lån i fremmed valuta.

Dit udbytte er, at du:

  • får optimeret din finansieringsstruktur, så anlægsinvesteringer finansieres med anlægslån og omsætningsaktiver med en driftskredit
  • får tilpasset rente-, valuta- og refinansieringsrisiko så de matcher din risikoprofil
  • får bragt rente og afvikling på lån i overensstemmelse med aktivernes levetid

Fakta om gældspleje

Vi hjælper dig gerne med at gennemgå dine lån, så du får et samlet overblik over virksomhedens finansieringsforhold. Herefter kan du vurdere, om det vil være en fordel for dig at omlægge lån og kreditter.

Aktiv gældspleje tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle drift samt dine behov og ønsker i forhold til:

  • Sammenhæng mellem finansieringen og et konkret aktiv
  • Mulighed for rentebesparelser
  • Fordeling mellem variabelt og fastforrentede lån
  • Konverteringsmuligheder
  • Lån i fremmed valuta
  • Behov for renteafdækning