Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Sparekassen Kronjylland har tilbagefaldsplaner for kreditaftaler, låneaftaler og derivattransaktioner med mere, der anvender referencerenter, som ifølge Bencmarkforordningen bliver kategoriseret som benchmarks.

Tilbagefaldsplanerne angiver alternativer, der bliver anvendt, hvis det aftalte benchmark ændres væsentligt eller bortfalder.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for benchmarks for dig som kunde?

Hvis et benchmark, eksempelvis CIBOR3, bliver ændret væsentligt eller bortfalder, og du har en kredit- eller en låneaftale, hvor renten fastsættes med CIBOR3 – eller du har indgået en derivattransaktion, for eksempel en renteswap, hvor betalinger fastsættes med CIBOR3 - så vil tilbagefaldsplanen angive en ny, tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente.

I nogle tilfælde har du allerede aftalt en alternativ referencerente. Er det tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Hvordan fastlægger Sparekassen Kronjylland sine tilbagefaldsplaner?

Det er Sparekassens intention, at vores tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og internationalt plan, da benchmarks anvendes på kryds og tværs i transaktioner mellem banker og kunder.

Sparekassen følger løbende det internationale arbejde med tilbagefaldsplaner. I takt med at markedspraksis aftales, ajourfører vi vores tilbagefaldsplaner.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, fastsætter Sparekassen Kronjylland en anden tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente. Det gør vi for eksempel ved at anmode et antal banker om kvoteringer på en given rente eller ved intern kvotering, hvor vi selv fastsætter en værdi, der skal anvendes.