Fælleskab

garant-millionen

Fællesskaber forlænger livet

Fællesskaber får os til at leve længere, øger vores livskvalitet og giver os større mental trivsel, fortæller Mette Thingstrup, der er erhvervspsykolog med speciale i fællesskaber.

At føle, man er en del af noget, er dén sociale faktor, der har størst betydning for vores levetid. Faktisk betyder det mere for vores sundhed, end det gør at kvitte cigaretterne eller takke nej til alkohol. Omvendt peger undersøgelser på, at ensomhed er lige så skadeligt som at ryge 15 cigaretter om dagen, ligesom ensomme mennesker har større risiko for hjertekarsygdomme.

Vi har behov for at høre til

Det er svært at pege på den præcise årsag til, at fællesskaber er sunde for os. Men det psykologiske behov for at opleve, at vi hører til, og at der er nogen, der har brug for os, er vigtige faktorer, forklarer Mette Thingstrup.

- Fællesskaber er en måde at forebygge mistrivsel, fordi vi som mennesker oplever, at vi har værdi udover os selv, når vi kan hjælpe andre, uddyber hun, men understreger, at man ikke kan løse problemer som ensomhed udelukkende ved at etablere fællesskaber.

- Det er vigtigt, at vi reelt har noget at være fælles om. Et fællesskab er ikke noget, vi kan pådutte andre, men i stedet noget vi kan give lyst og inspiration til at deltage i fremfor at tænke, det er noget særligt til eksempelvis ensomme. At være en del af et fællesskab og føle, at man hører til, er et almen menneskeligt behov.

Mette Thingstrup, erhvervspsykolog med speciale i fællesskaber.

Det er vigtigt for os som mennesker at have et sted at høre til og finde mening ud over os selv "

Mette Thingstrup, erhvervspsykolog (cand.psych. aut.) og specialist i fællesskaber.

Gode fællesskaber er forpligtende fællesskaber

Ifølge Mette Thingstrup er gode fællesskaber netop karakteriseret ved, at man har noget at være fælles om, f.eks. en aktivitet eller en sag, og at fællesskabet er forpligtende.

- Som når man har forpligtet sig på at komme hver torsdag i idrætsforeningen, fordi der er nogen, der har brug for dig. At indgå i fællesskaber handler om at opleve, at vi er sammen om noget, og føle, at man kan være noget for nogen, fortæller hun.

Hvis man vil understøtte en fællesskabskultur i samfundet, er det samtidig vigtigt, at fællesskabet er let at træde ind i, så det ikke lukker sig om sig selv og bliver ekskluderende.

Opblomstring af fællesskaber

Efter en årrække med et stort fokus på selvrealisering og den enkeltes jagt på lykken, oplever erhvervspsykologen nu, at der er flere, der søger udad mod andre og mod fællesskaberne.

- Tidligere har vi negligeret vores behov for fællesskaber, og hvor vigtigt det er for os som mennesker at have et sted at høre til og finde mening ud over os selv, men måske er vi nu nået til et sted, hvor vi har fået nok af, at alting hviler på den enkelte, reflekterer Mette Thingstrup.

Samtidig er der fra politisk hold kommet et større fokus på at etablere og understøtte fællesskaber. Derudover er værdien af fællesskaber gået op for mange i forbindelse med corona, hvor mange indså, hvad de gik glip af, og hvad fællesskabet gav dem.

Sparekassen Kronjylland har oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året.

Hvorfor har vi fokus på fællesskaber?

I Sparekassen Kronjylland ønsker vi at hylde de fællesskaber, der formår at inkludere og rumme mange forskellige mennesker. Derfor havde første uddeling fra Garant-millionen fokus på fællesskaber, hvor vi sammen med vores garanter donerede 300.000 kr. til 10 forskellige fællesskaber.

Vi støtter fællesskaber