Betalingsvanskeligheder – hvad gør du?

Værd at vide

Betalingsvanskeligheder – hvad gør du?

Her er en række gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du er i betalingsvanskeligheder, samt oplysninger om hvilke konsekvenser det kan få for dig.

Årsagerne til dine betalingsvanskeligheder kan være mange, for eksempel skilsmisse, sygdom, mistet arbejde, privat overforbrug og lignende. Der kan altså være tale om noget midlertidigt, som en periode med arbejdsløshed, eller noget mere permanent, hvor du skal indrette dig på et andet indkomstniveau.

Tag kontakt til din rådgiver - jo før, jo bedre

Hvis du har svært ved at betale dine regninger, bør du tage kontakt til Sparekassen hurtigst muligt, så vi i samarbejde med dig kan hjælpe dig med at tage hånd om situationen og kigge på dine muligheder.

Sparekassens rådgivere er vant til at tale med kunder, der har brug for hjælp til at skabe et overblik over økonomien, og ofte kan de se nogle muligheder, du måske ikke selv har tænkt på.

Skab overblik med et budget

Det er i første omgang vigtigt, at du får overblik over din økonomi. Det gør du med et budget, hvor du lister alle dine månedlige udgifter og indtægter.

Prioriter i dine udgifter

Når du har en oversigt over dine udgifter, kan du kigge på hver enkelte post i dit budget og overveje hvilke udgifter, du ikke behøver eller kan/skal undvære i en periode for at skabe luft i økonomien. Du kan opsige abonnementer, undersøge mulighed for at midlertidig afdragsfrihed og finde ud af, hvor du kan og skal spare på dit forbrug.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler

Hvis du ikke kan tilbagebetale dine lån, og du ikke laver en aftale med långiverne, vil din gæld efter et rykkerforløb blive sendt til inkasso. Det betyder eksempelvis, at du kan blive registreret hos RKI, ikke kan låne penge og ikke kan få et kreditkort. Rykkere og inkassoforløb gør det dyrere for dig, så jo tidligere du kan håndtere din økonomiske situation, jo lettere og billigere bliver det for dig. 

Du risikere at miste din bolig

Når man køber en bolig, er det meget almindeligt at optage et realkreditlån og banklån, hvor man stiller sikkerhed i boligen. Hvis du ejer din egen bolig, kan du i værste fald risikere, at den bliver sat på tvangsauktion for at indfri lånene. En tvangsauktion foregår i fogedretten, og alle kan komme og byde på boligen. Den, der byder højest, overtager boligen.

Hvis långiver, der har begæret boligen på tvangsauktion, ikke mener, at salgsprisen er høj nok, kan de bede om, at der bliver afholdt en ny auktion. Bliver boligen solgt til en pris, der er lavere, end det du skylder i boligen, skal du stadig tilbagebetale restgælden. Det vil sige, at du mister din bolig, men stadig skylder penge. En tvangsauktion er absolut sidste udvej, da boligen typisk sælges til en lavere pris, end du kan opnå ved et frivilligt salg.

Jo hurtigere du reagerer, jo bedre 

Det er altid en god ide at tage kontakt til Sparekassen, hvis du er i betalingsvanskeligheder, eller ikke i øjeblikket kan betale af på din gæld. Vi vil i samarbejde med dig gennemgå din økonomi og dit budget, og hvis det er muligt, kommer vi med et forslag til en betalingsaftale, der vil tage udgangspunkt i en fornuftig løbetid, som samtidig passer til din økonomi.