Hvem arver efter dig ifølge arveloven?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig.

Arveloven har tre arveklasser, der bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Princippet bag de tre arveklasser er:
– hvis du har arvinger i arveklasse 1, er det dem, der får hele din arv.
– hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, er det arvingerne i arveklasse 2, der arver dig.
– hvis du ikke har arvinger i arveklasse 2, er det arvingerne i arveklasse 3, der arver dig.
– hvis du ikke har arvinger i arveklasse 3, er det den danske stat, der arver dig.

Arveklasse 1 er din ægtefælle og dine børn

Hvis du efterlader dig både en ægtefælle og børn, arver din ægtefælle halvdelen, og børnene arver den anden halvdel, som fordeles ligeligt mellem dem. Er et af dine børn gået bort, arver vedkommendes børn, altså dine børnebørn, den andel, som dit barn skulle have haft.

Har du ikke børn, arver din ægtefælle det hele. Har du ikke en ægtefælle, men har du børn, arver dine børne det hele.

Arveklasse 2 er dine forældre og søskende

Har du hverken ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, vil din arv gå til dine forældre, som arver en halvdel hver. Er dine forældre døde, arver dine søskende og halvsøskende efter dig. Dine halvsøskende arver halvt så meget som dine helsøskende. Lever en af dine søskende ikke længere, arver deres børn.

Arveklasse 3 er dine bedsteforældre og deres børn

Har du ingen forældre, søskende eller søskendes børn, arver dine bedsteforældre hver en fjerdedel af din arv. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn – det vil sige din moster, faster, farbror eller morbror.

Herreløst gods – staten arver efter dig

Har du ingen arvinger i de tre arveklasser, og har du ikke oprettet et testamente, er din arv ”herreløst gods” og så er det den danske stat, der arver efter dig.

Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden – heller ikke selvom I måske har børn sammen. Samlevende kan kun arve efter hinanden, hvis der er oprettet et testamente, hvor den samlevende står som arving.

Derudover er svigerbørn, stedbørn, fætre og kusiner ikke arvinger ifølge loven.

Brug for et testamente?

Er du i tvivl om, hvorvidt du har brug for et testamente? Du kan få lavet en vurdering af behovet for et testamente med en testamentevurdering hos en advokat.

Er du SparKron Garant eller Private Banking kunde, kan du få en gratis testamentevurdering.