Leasing

 

Med leasing får du 100 procent finansiering uden kapitalbinding og dermed mulighed for en styrket likviditet.

Dit udbytte er, at du:

har fuld brugsret over og mulighed for at udskifte materiellet
med leasingydelsen har en fradragsberettiget driftsudgift
intet momsudlæg har og heller ikke har stempel- eller tinglysningsafgifter
i princippet har en uopsigelig leasingaftale

Fakta om leasing

Leasing er en mellemting mellem leje- og lånefinansiering, hvor der indgås en uopsigelig aftale mellem lejer og udlejer om brugsretten til et bestemt aktiv.

Lejer har den fulde brugsret til aktivet i leasingaftalens løbetid og betaler alle drifts-, vedligeholdelses- og forsikringsomkostninger.

Hvorvidt du skal vælge leasing frem for en anden finansieringsform, afhænger af din virksomheds finansielle strategi. Her har dine skatte- og likviditetsmæssige forhold en betydning.

Hvilke aktiver egner sig til leasing?

• Biler
• Varebiler
• Lastbiler, transportmateriel og busser
• Landbrugs- og entreprenørmaskiner
• Industrimaskiner (skal have et serienummer, så maskinen kan individualiseres)

Rente og sikkerhed

Renten i leasingaftalen afhænger af din virksomheds indtjening og generelle kapitalforhold. Det leasede aktiv stilles til sikkerhed.

Vores samarbejdspartner

Vi samarbejder med Krone Kapital.