Realkreditlån i fast ejendom

 

Med et realkreditlån i virksomhedens ejendomme opnår du en langsigtet finansiering, der løbende optimeres, og som er tilpasset din virksomheds øvrige finansiering.

Dit udbytte er, at du

får mulighed for at lægge dine lån om, når det er fordelagtigt
sikrer den optimale sammensætning af realkreditlån set i forhold til risikoprofil og øvrig finansiering
får minimeret dine renteudgifter

Fakta om realkreditlån

Realkreditlån udbydes med både fast og variabel rente.

Et fastforrentet lån henvender sig til virksomheder, der ønsker sikkerhed for renten både på kort og lang sigt. Lån med fast rente kan etableres som kontantlån eller obligationslån.

Kontantlån er særligt velegnet til selskaber, som kan trække et eventuelt kurstab fra i skat, da det giver mulighed for et at trække kurstabet fra, når lånet optages.

Er din virksomhed derimod personligt drevet, og du ønsker at have muligheden for at lægge lånet om, skal du som hovedregel vælge at optage et obligationslån, da en eventuel kursgevinst ved omlægning af obligationslånet er skattefri, hvor kursgevinsten på et fastforrentet kontantlån er skattepligtig.

De variabelt forrentede lån henvender sig til virksomheder, der ønsker den lavest mulige rente og samtidig vil påtage sig risikoen for renteudsving.

Tal med din revisor om dine skatteforhold, så rådgiver vi dig om de forskellige realkreditlån.Vi samarbejder med realkreditinstitutter og kan derfor rådgive dig om mulighederne.

Realkreditlånets udformning

Realkreditlån er baseret på udstedelse af obligationer mod, at der etableres pant i virksomhedens ejendom. I forbindelse med udbetaling af lånet sørger vi for at tinglyse pantebreve og stille eventuelle garantier.

Rente og sikkerhed

Prisen afhænger af rente og kurs på de bagvedliggende obligationer. Ud over renten beregner realkreditinstitutterne administrationsbidrag. Bidraget afhænger blandt andet af belåningsgrad, ejendomstype, beliggenhed med mere.