Giv din familie økonomisk tryghed

Husker du som selvstændig at sætte penge af til din pension? 

Når du som selvstændig har egen virksomhed, er det vigtigt, at du ikke blot har fokus på, at firmaet har det godt. Du skal også huske at spare op til din egen fremtid i form af pension. Det er der nemlig ingen andre, der gør for dig.

Som mange andre selvstændige betaler du måske ikke ind til en pensionsordning, som lønmodtagere gør. Du sparer dermed ikke automatisk op til din fremtid og pension. Hvis ikke du selv sørger for at lave en opsparing, risikerer du dermed at stå med en markant mindre indtægt som pensionist i forhold til den, du er vant til, mens du arbejder. Derudover er du heller ikke sikret de forsikringer, der plejer at følge med en pensionsordning såsom livsforsikringer og sikring af indtægt, hvis du mister din evne til at arbejde. Det kan således have store økonomiske konsekvenser for dig eller din familie, hvis du ikke sørger for selv at sikre dig.

Nå det inden årsskiftet

Mange selvstændige venter med at overveje indbetaling til pension til sidst på året, når de har et overblik over, hvordan firmaet har klaret sig gennem året, og hvad det giver af mulighed i forhold til opsparing. Hvis du ikke løbende gennem året har sørget for at lægge til side til din pension, skal du huske at gøre det inden årsskiftet, hvis opsparingen skal tælle for i år.

Mange vælger at spare op i virksomheden, men det kan være en risikabel løsning, hvis det er den eneste, du har valgt. Hvis virksomheden ender med ikke at kunne sælges for det beløb, du forventer - eller i det hele taget bliver svær at sælge – kan det være, at salget ikke giver det forventede overskud, du havde tænkt dig at leve af som pensionist. Modsat kan det også være, at du opnår en større opsparing. Hvis din virksomhed er personligt ejet, betyder det, at opsparing ved ophør af virksomheden skal beskattes i ophørsåret og året efter. Dermed kan opsparingen komme ud til topskat. Du betaler en selskabsskat på 22 procent af den del af virksomhedens overskud, du lader stå i virksomheden. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at hæve af det opsparede overskud, bliver du beskattet, så du samlet har betalt indkomstskat af beløbet.

Som selvstændig kan det være en god idé at sprede dine opsparinger ved at kombinere en opsparing i virksomheden med løbende indbetalinger på en ekstern pensionsordning. På den måde vælger du ikke at lægge alle dine æg i én kurv, ligesom du har mulighed for at sikre dig gennem tilkøb af forsikringsdækning mod sygdom eller mistet arbejdsevne.

Hvis du er selvstændig med personligt ejet virksomhed, gælder det særlige, at du kan indbetale et valgfrit beløb op til 30 procent af virksomhedens overskud på en livsvarig livrente og få fuldt fradrag for hele indbetalingen i skatteåret. Du betaler først skat som personlig indkomst ved udbetalingerne. Derudover kan du vælge at indbetale op til 60.900 kroner om året (2023 tal) på en ratepension.

 Læs mere om de forskellige pensionstyper - blandt andet 30 procents reglen -  her

Du kan læse om årets frister for kontooverførsler her.