Garant-millionen sætter fokus på tryghed

Garant-millionen

Vi støtter tryghed

I Sparekassen har vi formuleret fem kundeløfter, der konkretiserer, hvordan vi ønsker at gøre en forskel for vores kunder. Ét af disse løfter er ”Du får økonomisk tryghed”. For et økonomisk overblik er med til at give ro i maven og en følelse af tryghed i hverdagen.

Men tryghed kommer også i andre varianter end den økonomiske. Tryghed handler også om at gøre det trygt at færdes i det offentlige rum. Det handler om at have nogen at snakke med, når livet er svært, og man føler sig alene, eller når man mangler rådgivning og trøst. Og det handler om at hjælpe mennesker ud af utrygge situationer og tilbage til en tryg hverdag.

Disse former for tryghed vil vi gerne støtte op om, og derfor er det næste tema for Garant-millionen: Tryghed.

Send en indstilling til Garant-millionen

Hvem skaber tryghed?

  • Hvem er med til, at du føler dig tryg – i hverdagen, derhjemme, på arbejde, i skolen, i fritiden, i skoven, på stranden, i det offentlige rum, på hospitalet, på plejehjemmet eller et helt andet sted?
  • Hvem gør det trygt at sende børn ud i trafikken, i skole, i byen, til fritidsaktiviteter, til fritidsjob eller ud i den online verden?
  • Hvem gør det trygt at være sig selv, som man er?
  • Hvem kan man trygt henvende sig til, hvis livet er svært, og man har brug for nogen at snakke med?
  • Hvem skaber tryghed i situationer, hvor man føler sig utryg eller udsat og har brug for hjælp?
  • Og hvem er med til at gøre det trygt at være barn, voksen, ældre, ung, i arbejde eller udenfor arbejdsmarkedet – at have en sygdom, et handicap eller at være en minoritet?

Som garant kan du indstille organisationer eller foreninger, der er med til at skabe tryghed. Det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal modtage en donation.

Tryghed i en utryg tid

Valget af tryghed som det næste tema ligger også i forlængelse af den nuværende situation i samfundet. Stigende energipriser, stigende renter, inflation, krig og økonomisk uvejr i verden gør hverdagen utryg for mange. Men midt i dette findes der frivillige kræfter og organisationer, der investerer deres tid i at gøre livet mere trygt for andre. Dem vil vi gerne støtte op om, og vi vil sammen med vores garanter hylde dem og deres frivillige indsatser.

Garant-millionen

I Sparekassen Kronjylland har vi oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året fordelt over tre gange. Hver uddeling har et bestemt tema, som vi mener, er værd at sætte fokus på og støtte, og det er vores garanter, der kan indstille en forening eller organisation til en donation.

Om Garant-millionen
Sparekassen Kronjylland har oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året.